Närmare en tredjedel har redan anslutit sig

Medlemmar i Digitaliseringsinitiativet får möjlighet att medverka i expertgrupper, pilotprojekt och delta i workshops särskilt anpassade utifrån medlemsbolagens behov. Ett deltagande ger bolagen möjlighet att påverka allmännyttans digitalisering och därigenom även skapa förutsättningar för framtidens boende och det smarta samhället.

Närmare en tredjedel av Allmännyttans bostadsbolag har anslutit sig till Allmännyttans digitaliseringsinitiativ. Vill ni veta vilka, mejla digitaliseringsinitiativet. Är ni intresserade av att gå med i initiativet eller vill få mer information? Klicka här.

Allmännyttans digitaliseringsinitiativ har tagits fram av Sveriges Allmännyttas digitaliseringsråd som en del av Agenda för allmännyttans digitalisering.