Leende man tittar in i kameran. Grönt bladverk bakom honom.– Det handlar om att konstruera situationer som gör att människor fattar bättre beslut. Man kan kalla det kommunikation till det undermedvetna, om man hårdrar det, förklarar Mats Lönngren, som har hållbarhetskommunikation som sitt expertområde.

I botten är han utbildad agronom och har undervisat i miljökommunikation och informationslära på Sveriges lantbruksuniversitet. Numera är han egenföretagare och har bland annat utbildat många allmännyttiga bostadsbolag i nudging.

Mats Lönngrens nästa allmännyttiga kurs om nudging och annan kommunikation avhålls inom kort (se nedan), men redan här bjuder han på sina sex bästa tips:

  1. Prova er fram! Om ni har en bra nudgeidé när det gäller exempelvis sopsortering: börja i ett soprum och se vilken effekt det får. Och om det funkar – skala upp och gör likadant på fler ställen.
  2. Nudging är inte alltid bäst. Tänk på att nudging inte passar i alla sammanhang, utan är ett redskap bland många inom kommunikation. Ibland är det bättre med ren och skär kunskapsförmedling.
  3. Våga fråga! Effektiv kommunikation utgår från målgruppens behov och förutsättningar, inte från våra egna informationsbehov. Genom att prata utan att peka, ställa nyfikna frågor och lyssna kan vi bättre anpassa budskapen till målgrupperna.
  4. Tala till hjärna och hjärta! Vi behöver bli ännu bättre på att skilja på vetande och tro, på absoluta fakta, möjliga scenarier och rena gissningar. Och vi behöver även tala till hjärtat. Genom så kallad storytelling kan vi berätta om de lokala exemplen, dem som ligger oss närmast och dem som berör oss.
  5. Skapa arenor för goda möten! När människor kommer samman och får vara kreativa frigörs mycket energi. Det kan därför vara bra att samla hyresgästerna – digitalt eller fysiskt, när det åter blir möjligt – för att gemensamt skapa visioner och konkreta förbättringsförslag, till exempel genom workshoppar.
  6. Skapa motivation med feedback! När vi gör klimat­ och miljöinsatser vill vi veta hur det går. I det lilla – för mig själv, för huset, för området. Och i det stora – för hemkommunen, för Sverige, för världen. Går det åt rätt håll ger det motivation att fortsätta. Går det åt fel håll knyter vi näven för att göra bättre.