Som fastighetsägare har alla bostadsföretag ett stort ansvar men många saknar kunskap om hur det rättsliga ansvaret fungerar vid vardagliga olyckor, störningar och liknande. Kommer du i kontakt med dessa frågor är det här kursen för dig.

Plan- och bygglagen & miljöbalken

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om plan- och bygglagen och vilket ansvar en fastighetsägare har enligt miljöbalken. Vem ansvarar för att bygglov finns för ombyggnationer, när behövs bygglov? Hur ser fastighetsägarens ansvar för föroreningar ut? Vilka åtgärder behöver vidtas för hyresgästers klagomål, till exempel på inomhusmiljön?

Olyckor och skador

Du lär dig även om fastighetsägarens ansvar för olyckor, till exempel i hissar och på gångbanor. Och om hur hyresgästens ansvar för skador i lägenheten ser ut.

Tillsammans diskuterar vi exempel och olika rättsfall med målet att du ska ha rätt kunskaper och känna dig tryggare i din yrkesroll.

Kontakt

placeholder+image
Sanna Genborn
Sanna är projektledare för kurser och konferenser.
placeholder+image

Relaterade utbildningar