Stort rekryteringsbehov

En av svårigheterna när det gäller att rekrytera yngre arbetskraft är att det råder brist på adekvata utbildningar. Samtidigt är det många som inte känner till den breda arbetsmarknad som finns inom fastighetsbranschen.

Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, FU, bildades 2006 för att arbeta för en positiv utveckling av kompetensförsörjningen till fastighetsbranschen. I FU ingår ett antal aktörer, bland annat Sveriges Allmännytta. Läs mer på FUs webbplats fastun.se.

VVS- och fastighetsprogrammet

Hos FU finns också statistik som beskriver nyrekryteringsbehovet. Ett resultat av FUs arbete är att fastighetsbranschen fått ett eget gymnasieprogram. Från och med hösten 2011 finns VVS- och fastighetsprogrammet där bland annat fastighetsvärdar, fastighetstekniker och fastighetsskötare utbildas. Programmet innehåller 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL. Det är en stor utmaning för våra medlemsföretag och resten av fastighetsbranschen att ta emot gymnasieeleverna och ge dem en bra utbildning.

Allmännyttans Traineeprogram

För att göra fastighetsbranschen mer känd som en möjlig arbetsgivare har vi på Sveriges Allmännytta sedan 2006 ett traineeprogram som genomförs med intresserade medlemsföretag. Vi deltar även tillsammans med medlemsföretag vid olika arbetsmarknadsdagar vid de universitet som har utbildningar kopplade till branschen.