Företag med starka employer brand, arbetsgivarvarumärken, tenderar att ha mer engagerade, stolta och kompetenta medarbetare vilket i sin tur stärker affären. Och när kampen om de duktigaste medarbetarna är hård är det nödvändigt att hantera sitt arbetsgivarvarumärke strategiskt. Om du inte redan formulerat svar på frågan varför någon ska satsa sin kompetens och sitt engagemang i just din organisation är det hög tid att göra det.

Insidan först – utsidan sen

Det kan vara frestande att, i ivern att komma i gång, börja ”jobba på fasaden” istället för att börja med insidan. Det vill säga att inte ta tag i de utmaningar och problem som finns. Ärlighet varar längst och så även när det gäller arbetsgivarvarumärket. Det här är vi – det här är vi inte. Insidan och utsidan måste hänga ihop om arbetsgivarerbjudandet ska bli äkta och sant.

En fråga för hela organisationen

Strukturera arbetet och börja i rätt ände; lyssna in medarbetarna, ta fram budskap att jobba med, sätt ihop en strategi och gör en aktivitets- och tidplan. Engagera ledningen och hela organisationen. Samarbeta över avdelningar och funktioner. Employer brandning är inte en HR-fråga eller ett marknadsföringsjippo. Alla har ett arbetsgivarvarumärke, så gör det bästa av det.

Handboken – en ledstång i arbetet med arbetsgivarvarumärket

Värdegrundsarbete, budskapsplattform, arbetsgivarkoncept och medarbetarskap… För att reda ordning bland alla begrepp och för att ge stöttning i processen framåt har vi på Sveriges Allmännytta tagit fram en handbok som hjälper er att vårda och utveckla ert arbetsgivarvarumärke.

Handboken innehåller bland annat en steg för steg – guide, handfasta tips och konkreta exempel från andra medlemsföretag som framgångsrikt nått ut med sina egna och allmännyttans generella styrkor som arbetsgivare. Tanken är att den ska inspirera er att utifrån era förutsättningar och utmaningar bli ännu mer attraktiva på er lokala arbetsmarknad.