Att ta in en student som gör ett examensarbete för ditt företag är ett bra sätt att arbeta med strategisk kompetensförsörjning. Samarbetet ger ofta en bra bild av vilka färdigheter och kunskaper studenten har och hur hon eller han passar i arbetsgruppen. Ett samarbete som fungerar bra ger ringar på vattnet och förstärker ditt varumärke, både som arbetsgivare och hyresvärd bland studenter och personal på universitetet.

Om du har ett uppslag som kan vara ett lämpligt uppdrag för ett examensarbete hjälper vi på Sveriges Allmännytta gärna dig att hitta en student som kan förverkliga din idé.