Ändringar i hyreslagen för ökad trygghet i bostadsområden
Juridik, Trygghet De nya reglerna, som träder i kraft idag den 1 juli, ger utökade möjligheter för fastighetsägare att säga upp hyresgäster som begår brott och skapar bättre förutsättningar för trygga bostadsområden i ...
2024-07-01Sveriges Allmännytta
Lär dig möta människor med psykisk ohälsa
Kompetens & personal I kontakten med hyresgäster kan det ibland bli uppenbart att någon inte mår bra. Kanske finns det tecken på att barn far illa. Dessa situationer kan vara svåra att hantera. Men det finns hjälp att få ...
2024-06-27Sveriges Allmännytta
Skarp kritik gör att Boverket flyttar fram byggreglerna 
Nyproduktion Boverket flyttar fram införandet av de nya byggreglerna med sex månader efter skarp kritik från Sveriges Allmännytta och andra aktörer i byggbranschen. De nya byggreglerna kommer nu att börja gälla de...
2024-06-19Sveriges Allmännytta
Hur vet vi att ängar är rätt åtgärd för att öka den biologiska mångfalden?
Klimat, Miljö I en tid där klimatförändringarna påverkar vår planet i allt högre grad, är det viktigare än någonsin att ta hand om vår natur. Ett nytt projekt som riktar sig mot bostadsföretag ska ta fram en metod ...
2024-06-19Sveriges Allmännytta

Twitter @sv_allmannyttan