Bostadsbyggandet rasar – men politiken kan göra något åt det
Nyproduktion Vi vet att behoven av nya bostäder är stora. Enligt Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät har 204 av Sveriges 290 kommuner underskott på bostäder. En tredjedel av kommunerna uppger att det finns för ...
2023-01-26Sveriges Allmännytta
Exemplet Skärholmen: Så kan miljonprogram få mer liv mellan husen
Hållbarhet, Nyproduktion Miljonprogrammets bostadsområden byggdes ofta utspridda som separata öar. Hur kan man bygga ihop områdena för att skapa mer liv, trygghet och samtidigt fler bostäder? Det har ett stort stadsutveckling...
2023-01-13Sveriges Allmännytta
God jul och gott nytt år!
Sveriges Allmännytta Sveriges Allmännytta önskar alla medlemsföretag och samarbetspartner en mycket god jul och ett ännu godare nytt år 2023! Vi finns tillgängliga även under helgerna. Här finns kontaktuppgifter och mer i...
2022-12-20Sveriges Allmännytta
Ny prognos från Boverket: halverad byggtakt 2023
Nyproduktion Bostadsbyggandet rasar nästa år, enligt Boverkets prognos. Antalet påbörjade bostäder väntas minska från 71 500 år 2021 till 33 000 år 2023. – Det här är oroande men inte förvånande siffror. Det bekrä...
2022-12-19Sveriges Allmännytta

Twitter @sv_allmannyttan