Många av våra medlemmar har en del av sitt bostadsbestånd i de så kallade utsatta och särskilt utsatta områden som karaktäriseras av låg socioekonomisk status och där kriminella har påverkan på lokalsamhället. I dessa områden finns ofta även lokaler för olika verksamheter som givetvis påverkas av den omgivande miljön. Att arbeta med uthyrning, utveckling och förvaltning av dessa lokaler är förenat med en hel del utmaningar och kräver en speciell kompetens och kunskap.

Syftet med nätverket är att inspirera och lära av varandra, dela erfarenheter och dra lärdom av andra bolags rutiner och arbetssätt. Dessutom är nätverkets träffar ett bra tillfälle att träffa och lära känna personer med liknande roller på andra bolag.

Nätverket startades i februari 2022 och är öppet för alla som arbetar med lokaler i utsatta områden. Om du är intresserad av att gå med i nätverket, kontakta vår lokalexpert.

Kontakt
placeholder+image
Martin Ingvarson
Expert lokalfrågor
Martin Ingvarson är expert inom lokalfrågor, och arbetar på enheten Ekonomi & Juridik.