EU:s mål om att minska klimatutsläppen med minst 55 procent till 2030 utgörs av ett dussintal delar som det nu röstas om i Europaparlamentet. En del, hela behandlingen av ETS-systemet, stoppades och går nu istället tillbaka för en ny runda i parlamentets miljöutskott, för att förhoppningsvis finna nya kompromisser. Det här riskerar tyvärr förhala processen med att få klimatlagstiftningen på plats. Ambitionen var annars att triologer kan inledas under hösten och att hela paketet kommer på plats senast under det svenska ordförandeskapet våren 2023, men nu finns risk att tidsplanen inte kan hållas.

Däremot röstade parlamentet igenom att koldioxidutsläppen från nya bilar helt ska upphöra från och med 2035. Det innebär, om medlemsländerna i ministerrådet kommer överens, ett totalstopp för all nyförsäljning av bensin-, diesel- och hybridbilar om tretton år.

Flera av de andra delarna diskuteras för närvarande och det ryktas om att bostäder kan undantas kravet att 3 procent av golvytan ska ”energirenoveras” årligen för offentligt ägda fastighetsbolag, i det för Sveriges Allmännyttas medlemmars viktiga EED direktivet.

Sveriges Allmännytta kommer att följa och rapportera om utvecklingen som förhoppningsvis kan gå i mål under svenska ordförandeskapet 2023.