Allting har ett slut, så även Sveriges ordförandeskap i EU som är inne på slutklämmen. Första juli lämnas ordförandeklubban över till Spanien, där ordförandeskapet hamnar mitt i ett något politiskt turbulent läge då man upplöst landets parlament och kallat till nyval 23:e juli. Kanske tur att EU-apparaten börjar växla ner och förbereda sig för valrörelsen 2024 då både parlamentarikerna i Europaparlamentet och kommissionärerna i Europeiska Kommissionen ska bytas ut eller väljas om (under Ungerns ordförandeskap – som redan ifrågasätts).

Institutionerna går nu alltså in i ett sista aktivt arbetsår där Kommissionen inte väntas lägga nya lagförslag efter september. Fokus ligger i stället på att slutföra återstående lagstiftningsverksamhet.

Det är för tidigt att summera svenska ordförandeskapet liksom det är för tidigt att summera EU:s mandatperiod under Ursula von der Leyen, men klimat-, pandemi-, krigs- och ekonomikrishantering, med tillhörande beslut och lagändringar, har genomsyrat det mesta och påverkat tillvaron för Sveriges Allmännyttas medlemmar liksom för alla företag och medborgare i Europa.

Vi på Sveriges Allmännytta har arbetat aktivt under våren med att påverka slutresultatet av framför allt de lagändringar på EU-nivå som rör energieffektivisering och energiprestanda i byggnader där förslagen initialt skulle medföra stora och kostsamma renoveringskrav inom en snäv tidshorisont. Men nu när slutet närmar sig i lagstiftningsprocessen så ser det betydligt rimligare ut för våra medlemsbolag både vad gäller gränsvärden och tidsplan. MEN, utmaningen att ställa om hela bostadsbeståndet till att motsvara nybyggnadsstandard till 2050 är fortfarande enorm och kommer att kräva resurser och smarta, och ibland svåra, beslut. I den processen kommer Sveriges Allmännytta fortsätta stödja medlemsbolagen i omställningsarbetet.