På grund av kriget i Ukraina vill Europeiska kommissionen gasa på och skärpa till det gröna omställningsarbetet i Europa. För Sveriges Allmännyttas medlemmar är det särskilt intressant att notera att man exempelvis vill ha ytterligare höjda energieffektiviseringskrav och tvinga flerfamiljshus att sätta solpanel på taket. Detta för att vi i Europa måste göra oss mindre beroende av rysk olja och gas.

Men samtidigt så stoppas just liknande förslag som redan finns i det så kallade fit for 55 paketet i Europaparlamentet. Resultatet är att tidsplanen flyttas fram, när vi i stället behöver skynda på det gröna omställningsarbetet i Europa så att inte klimatförändringen bli för stor och oåterkallelig samtidigt som vi fortsätter finansiera Rysslands krig i Ukraina.

Läs fler kommentarer under EU kommentarer.