Europeiska kommissionen analyserar varje år EU-ländernas planer och lägger därefter fram landspecifika rekommendationer till varje land. De släpps alltid vid den här tiden på året och rekommendationerna är inriktade på vad länderna realistiskt sett kan uppnå de kommande 12–18 månaderna och bygger på EU:s prioriteringarna samt den årliga tillväxtöversikten för varje land. Kommissionen föreslår att Sverige ska vidta följande åtgärder:

  • Avveckla, innan slutet på 2023, de gällande energistödåtgärderna om inte utsatta hushåll och företag behöver fortsatt skydd eller ytterligare energibesparingar är nödvändiga. Samtidigt som det är viktigt med sunda offentliga finanser under 2024 ska de nationellt finansierade offentliga investeringarna bevaras och framför allt främja den gröna och digitala omställningen. Det är viktigt att investeringar och reformer som leder till högre hållbar tillväxt samt återhållsamhet med offentliga utgifter fortsätter efter 2024.
  • Minska riskerna i samband med hushållens höga skuldsättning och förbättra bostadsmarknaden, särskilt genom att minska avdragsrätten för bolån, höja fastighetsskatten och stimulera investeringar i bostadsbyggande.
  • Fortsätta genomförandet av planen för återhämtning och resiliens och snabbt slutföra det svenska REPowerEU-kapitlet – Diversifiera vår energiförsörjning, Spara energi, Säkra energi till rimliga priser samt Investera i förnybar energi.
  • Förbättra utbildningsresultaten för elever från svaga grupper eller med migrantbakgrund samt stärka integrationen på arbetsmarknaden.
  • Utvidga och uppgradera energiöverföringsnäten, införa reformer för att förenkla och påskynda administrativa processer och tillstånd samt utveckla den reserv av kvalificerad arbetskraft som behövs för den gröna omställningen.

Som vanligt tackar Sverige för rekommendationerna och fortsätter att strunta i dem. Kommissionen (liksom OECD) har under flera år varnat för den höga skuldsättningen för hushållen, men Sverige har bedömt att det inte är någon fara och att det finns goda marginaler. Nu testas den svenska analysen i en ny ekonomisk verklighet med högre räntor och inflation där Sverige är ett av två länder i Europa som bedöms få negativ tillväxt 2023.