NBO är en sammanslutning av åtta kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. HSB, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta är de svenska medlemmarna.

NBO höll årsmöte i Oslo i september där bland annat Nordens bästa bostadsområde korades. Det blev delad vinst för första gången i NBOs historia. På årsmötet släpptes även den årliga rapporten om läget på bostadsmarknaden i Norden. Med årets State of Housing in the Nordic Countries” tar NBO upp aktuella frågor kring energi och klimatpolitik i relation till bostäder. Fokus är på “55 %-paketet” från EU.