Som en uppföljning till Handlingsplanen om den Europeiska pelaren för sociala rättigheter från mars så lanserades i juni en Plattform för att bekämpa hemlöshet. Initiativet syftar till att stärka samarbetet mellan olika aktörer – lokala myndigheter, kommuner, leverantörer av sociala bostäder och så vidare – för att identifiera behov och mobilisera nödvändigt stöd.

Sveriges Allmännytta ser positivt på initiativet och anser det viktigt att EU initiativ bygger på frivillighet. EU ska inte lagstifta på området då det är nationell kompetens och den svenska (välfärds)modellen gäller.