NBO är en sammanslutning av åtta kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. HSB, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta är de svenska medlemmarna.

Organisationen samlar regelbundet in information om utvecklingen på bostadsmarknaden och relaterade områden i en landrapport. Bland annat visar den på liknande utmaningar i våra nordiska länder med höga priser för byggmaterial, energi och stigande inflation och så vidare. Men också på nationella särdrag som att Finland ändrar fastighetsskatten, att fler och fler islänningar tvingas lägga större och större andel av sin inkomst på boende, att Norge stödjer sina invånare med ett enormt energistöd på grund av ökade kostnader för konsumenter och att Danmarks byggsektor i princip har stannat upp. Du kan läsa den senaste NBO landrapporten från juni 2022 här.

Vi samlar också löpande in intressant officiell statistik från alla länders ekonomi, bostäder, byggande, demografi och annat som påverkar bostadsmarknaden. Du kan läsa junistatistiken från NBO här.

Dessutom pågår två högaktuella projekt inom NBO. Det första handlar om säkra bostadsområden, där Hammarkullen är med som exempel från Sverige. Det andra handlar om bostadsutveckling i glest befolkade områden som NBO gör tillsammans med Nordiska ministerrådet. Läs mer om säkra bostadsområden här och om bostadsutveckling i glesbygd här.

Slutligen vill vi välkomna alla medlemmar till NBOs årsmöte i Oslo i september. Välkommen också att skicka in bidrag för att vinna bostadspriset för bästa bostadsområdet i Norden! Läs mer och anmäl dig till årsmötet här.
Läs mer och anmäl dig till tävlingen här.