Wien bedriver en medveten och aktiv bostadspolitik med både kommunalägda bostäder, så kallade social housing, samt hyresrätter med begränsade vinstmöjligheter och privata hyresrätter. I Wien bor 80 procent i hyresrätt. Vem som helst kan ansöka om de subventionerade bostäderna, förutsatt att du inte tjänar mer än ca 5 300 euro i månaden. Inkomsten kontrolleras bara när man flyttar in, så man kan öka sin inkomst senare och ändå bo kvar i det subventionerade boendet.   

Få segregerade områden i Wien 

Wien har heller inga, eller mycket få, segregerade områden då staden aktivt arbetar med var och hur man erbjuder bostäder till olika människor. Snitthyran i Wien för en social housing lägenhet ligger på 7,1 euro per kvadratmeter och 7,7 euro per kvadratmeter för de vinstbegränsade lägenheterna. Medan de privata hyreslägenheterna ligger kring 10,4 euro per kvadratmeter.  

Låg snitthyra men få subventionerade lägenheter i Bratislava 

I Bratislava ligger å andra sidan snitthyran på de mycket få subventionerade lägenheterna på mellan 1–3 euro per kvadratmeter. De utgör endast 1 procent av bostadsbeståndet och är endast till för de med mycket låg inkomst. Ökar inkomsten måste man flytta. Genomsnittslönen i Bratislava ligger kring 1400–1500 euro i månaden. 

Besöken gav idéer som kan användas av medlemsbolagen i deras egen verksamhet framöver 

Besöken gav många intressanta idéer och tankar både på lång sikt och kort sikt. Ett exempel på sådant som kan omsättas direkt i verksamheten hos medlemsbolagen är hur man får med sig hyresgäster och besökare när man flyttar eller tar bort en parkeringsplats.  

Deltagarna gav besöken höga betyg och var mycket nöjda med resan i utvärderingen. Håll utkik efter framtida studieresor som Sveriges Allmännytta anordnar för att tillsammans med kollegor från andra medlemsbolag få nya perspektiv, omvärldsbevaka, utbyta erfarenheter och kunskaper med bostadskollegor i andra länder.    

Bostadssituationen i Finland, Danmark och Norge 

Under våren har Sveriges Allmännytta anordnat tre webbinarier kring bostadssituationen hos våra nordiska grannar. Det är intressant att se hur olika bostadssystem vi har i Norden. Det skiljer sig bland annat rörande andel ägt eller hyrt boende, subventionerat eller inte, privat eller offentligt ägda lägenheter. Trots att vi ser oss som ganska lika välfärdssamhällen inom Norden, har vi alla valt olika vägar men delar samma utmaningar i svårigheter att få tag på bostad för bland annat unga. Ta del av webbinarierna här. 

NBO-konferens i höst 

Den 19–20 september kommer Sveriges Allmännytta stå värd för den nordiska samarbetsorganisationen NBO:s generalförsamlingsmöte och konferens som äger rum vartannat år. Missa inte att anmäla er till den senare i vår!