Uppdaterad 22-12-08 med reviderat avtalsförslag (avtalsmall längst ned)

Priset på byggmaterial har det senaste året stigit mycket kraftigt, bland annat som en följd av coronapandemin och kriget i Ukraina. Detta får stor påverkan på byggkostnaderna.

– Materialkostnaderna ökar oförutsägbart månad till månad vilket gör att det är svårt för entreprenörerna att ge ett fast pris på ett husprojekt utan stora riskpåslag, konstaterar Sofia Heintz, nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta.

Det beror på att entreprenören i sin tur har leverantörer som inte kan lämna pris på byggmaterial till fast pris.

Inga riskpåslag i Kombohusavtal

Även de som bygger Kombohus påverkas av prishöjningarna. Ramavtalet ger möjlighet att ändra priset vid onormala och oförutsägbara avvikelser enligt paragraf 6.3 i avtalet för totalentreprenader (ABT 06).

– Frågan är ju vad som är en en onormal prisnivå och hur man sedan ska reglera detta så det blir rättvist som möjligt både för bostadsföretaget och entreprenören, säger Sofia Heintz.

Kombohusavtalet är reglerat mot KPI (konsumentprisindex).

– Det kan översättas med att det är KPI som definierar vad som är en normal prisjustering av ett Kombohusprojekt, säger hon.

Kontraktssumman räknas upp med KPI vid anbud och kontraktsskrivning med basmånad mars 2020.

Kombohusen är genom ramavtalet förhandlade till ett lågt pris som bygger på en standardiserad produkt och ett effektivt byggande. Därmed finns heller inte några riskpåslag inbyggda i avtalet (i stället finns ett fastställt entreprenörsarvode på tio procent för tillkommande arbeten).

Avtalsmall med alternativ

Efter önskemål från medlemsföretag och i dialog med Kombohusleverantörerna JSB, Lindbäcks och Unibep har Sveriges Allmännytta nu tagit fram ett avtalsförslag.

– Det beskriver några olika alternativ för hur bostadsföretaget kan gå tillväga för att reglera onormala prisjusteringar och för hur leverantören att arbeta med kalkyl och kostnadsbild genom hela projektet, säger Sofia Heintz.

Val av tillvägagångssätt beror på storlek och komplexitet på byggprojektet. De olika Kombohusleverantörerna har även olika preferenser för val av tillvägagångssätt i förhållande till respektive byggsystem.

– Gå igenom kalkyler och kostnadsbild för projektet tillsammans med den Kombohusleverantören som bostadsföretaget antingen har avtal med eller vill ingå avtal med, och välj sedan arbetssätt, säger hon.

– När ni är överens om hur ni ska arbeta kan avtalsförslaget uppdateras med era val och skrivas under av båda parterna i avtalet.

Avtalsmallen kan laddas ned via länk längst ned på sidan.