– Priserna i de anbud som kommer in till bostadsföretag som vill bygga nytt rusar i höjden. Anbudspriserna har ökat med i snitt 18 procent, men vi ser också ökningar med upp till 50 procent. Risken ökar för att allt fler bostadsföretag drar i nödbromsen och slutar bygga, säger Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.

– Vi uppmanar regeringen att samla byggföretag, byggherrar och kommuner för att ta fram en gemensam handlingsplan för att lindra effekterna av kostnadsutvecklingen. Dessutom behövs beslut om låg moms på hyra och att allmännyttan undantas från LOU, säger Anders Nordstrand.

Underskott på hyresrätter

Hyresrättens andel – både allmännyttans och privata fastighetsägares – av färdigställda bostäder har ökat sedan 2010, från 30 procent till 48 procent. En sammanvägning av flera olika analyser visar att det fortfarande finns ett underskott på hyresrätter på flera marknader. Förutsättningarna för att bygga nya hyresrätter borde därmed vara goda.

– Men den kraftiga prisutvecklingen på råvaror och byggmaterial driver mot en tydlig inbromsning av nyproduktionen, till och med i storstäderna. På ett år har kostnaden för byggmaterial ökat med 25 procent, vilket är ohållbart, säger Sofia Heintz, nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta.

Tufft att bygga till rimliga hyror

Rapporten visar tydligt att trots hyresrättens starka frammarsch blir det allt tuffare att bygga till rimliga hyror, samtidigt som behoven ökar när den höga inflationen ger ett krympande ekonomiskt utrymme för hyresgästerna. Om inte fler bostäder byggs, finns en risk att bostadsbristen ökar på nytt, vilket snabbt kan driva upp priserna.

Även priset för att bygga allmännyttans koncepthus Kombohus ökar, men i lägre takt och från lägre nivåer än annat byggande inom allmännyttan. Snittpriset för att bygga Kombohus har de senaste åren varit 17 procent lägre än allmännyttans övriga byggande.

– Kombohusen visar att det med standardiserat byggande går att bygga bostäder som ligger en bra bit under marknadspris. Därför borde riksdag och regering införa typgodkännande av standardiserade hus, byggsystem och produkter. Det ger bostäder till högre kvalitet, med färre fel och lägre klimatpåverkan, säger Sofia Heintz.