Den osunda konkurrensen på arbetsplatser har blivit ett stort samhällsproblem, inte minst inom fastighetsbranschen. Det rör allt från obetalda skatter, arbetsgivaravgifter och sociala avgifter till illegal arbetskraft. Det är därför viktigt att skapa förutsättningar för sunda och schyssta leverantörsförhållanden och motverka arbetslivskriminalitet inom förvaltning och på byggarbetsplatser inom allmännyttan.

– Det här är ett led i Sveriges Allmännyttas arbete för att tackla denna oerhört viktiga samhällsfråga. Många olika initiativ tas från olika aktörer inom fastighetsbranschen och detta är ett av våra sätt att bidra till en sundare och mer långsiktigt hållbar bygg- och förvaltningsbransch, säger Sveriges Allmännyttas vd Anders Nordstrand..

Fem olika företag vann en plats i ramavtalet. De finns på plats under Sveriges Allmännyttas Fastighetsträff den 24-25 januari i Stockholm. Då berättar Martin Ingvarson, ansvarig för upphandlingen på Sveriges Allmännytta, också mer om de nya tjänsterna som berör tre olika ämnesområden:
¤ Upphandlingsstöd och bakgrundskontroller
¤ Arbetsplatskontroller
¤ Utbildning

– Att arbeta proaktivt i upphandlingsskedet och genomföra bakgrundskontroller innan ett entreprenörs- eller förvaltningsavtal upprättas är ett effektivt sätt att redan innan arbetet sätter igång hitta och få bort kriminella aktörer, säger Martin Ingvarson. Han tillägger:
– Behovet av en kunskaps- och kompetenshöjning i dessa frågor är stort hos många av våra medlemsbolag, framför allt bland bostadsföretag som inte bygger särskilt ofta.