Porträttbild på Björn BerggrenHyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarnas övergripande rekommendation för IMD-vatten har som syfte att underlätta för de lokala parterna att komma överens och därmed effektivisera förhandlingarna när IMD-vatten ska införas.

– Det här kan dels minska kostnader för boende, dels göra stor miljönytta, säger Björn Berggren, energiexpert på Sveriges Allmännytta.

Uppdatering utan förhandling

Nu har rekommendationen kompletterats med underlag för hyresjusteringar vid införande av IMD-vatten och även underlag för den årliga prisförändringen för tappvatten.

– Underlag för tappvattenpriser varit en viktig del i arbetet för oss. Följer man vår rekommendation så uppdateras tappvattenpriserna årligen utan förhandling – något som ofta krävts tidigare, säger Björn Berggren.

Ett beräkningsexempel

I Nils Holgersson-rapporten (se länk nedan) redovisas tappvattenpriser inklusive drift- och underhållskostnaden för IMD-systemet.

– Detta är det pris som de boende betalar. Men när hyresgästernas hyra justeras ska inte drift- och underhållskostnaden vara inkluderad, förklarar Björn Berggren och ger ett exempel:

Enligt det beräkningsstöd som rekommendationen har tagit fram föreslås att hyran för ett rum och kök i Karlshamn minskas med 142 kronor i månaden, om IMD införs för tappvarmvatten. Det baseras på ett tappvarmvattenpris på 84,49 kronor per kubikmeter. När de boende börjar betala för sitt eget tappvarmvatten är priset 89,72 kronor per kubikmeter.

– Det gäller att inte missa detta! Att vi får betalt för drift och underhåll har varit en viktig del för oss i arbetet med rekommendationen, säger Björn Berggren.