Rådet fungerar som referens för statliga utredningar, till exempel konkurrensutredningen, samt frågor som berör bland annat kapacitet i byggbranschen, byggregler med mera.

I Byggherrerådet sitter sju personer, och rådet har en ordförande. Deltagarna har geografisk spridning och består av kvinnor och män. Dessa sitter i rådet tillsvidare.

Medlemmar

Roll Namn Företag
Ordförande Fredrik Törnqvist Stångåstaden
Ledamot Anna Nordén Framtiden Byggutveckling
Ledamot Cathrine Holgersson Gavlegårdarna
Ledamot Krister Karlsson Samhällsbyggnadsbolaget i Norden
Ledamot Lotta Björklund Mitthem
Ledamot Carina Weir Enköpings Hyresbostäder
Ledamot Jonas Schneider Familjebostäder
Ledamot Henrik Strand Kristianstadsbyggen
Ledamot Petter Jurdell Rikshem
Ledamot och sekreterare Sofia Hansdotter Sveriges Allmännytta
Ledamot Desirée Morast Sveriges Allmännytta

 

Kontakt
placeholder+image
Desirée Morast
Chef Fastighet & Hållbarhet