Bygg- och rivningsavfall i bygg- och fastighetssektorn står för över 30 procent av det genererade avfallet i Sverige och utgör en stor del av resursförbrukningen. Det är därför viktigt att minimera mängden avfall och se till att det avfall som uppstår sorteras och återvinns. Läs mer om resurs- och avfallshantering på Byggföretagens hemsida.