I ett bostadsföretags verksamhet uppstår farligt avfall i förvaltningen, underhåll, renovering och nyproduktion. Alla verksamheter är skyldiga att anteckna och rapportering farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Exempel på farligt avfall är ljuskällor, elektronik, batterier, färg, drivmedel, lack, och lim. Det finns ingen nedre gräns för mängden avfall som ska antecknas och rapporteras. Det finns inga undantag för mindre verksamheter, alla måste rapportera om det förekommer farligt avfall

I vägledningen Rapportering av farligt avfall – Sveriges Allmännytta (sverigesallmannytta.se) kan du läsa mer om hur regelverket kan tolkas för ett bostadsföretag.

Tjänst för anteckning och rapportering av farligt avfall

Tjänsten Farligt avfall är ett verktyg som underlättar arbetet med att föra anteckningar, upprätta transportdokument och rapportera till Naturvårdsverkets avfallsregister. Förinmatade bakgrundsuppgifter i applikationen minskar mängden data som ska matas in manuellt och ger en tidsbesparing. En direktanslutning till avfallsregistret sker via en API-nyckel som beställs hos Naturvårdsverket.

Alla medlemsbolag i Sveriges Allmännytta kan ansluta sig till verktyget. Läs mer om verktyget under medlemsverktyg Farligt avfall: