Projektet i korthet

Inblandade bolag

Hyresbostäder i Falköping

Publicerat i augusti 2020

Bostadsbolagets första äng kom på plats förra året. Då inköptes färdig ”ängsmatta”, på samma sätt som färdiga gräsmattor, till en yta på omkring 100 kvadratmeter.

– Det var ganska dyrt och arbetskrävande, men det blev mycket bra och mycket uppskattat av hyresgästerna, berättar Rikard Andersson, drift- och energitekniker på Hyresbostäder i Falköping.

Blomstren uppskattades även av pollinerande insekter, som humlor, bin och fjärilar.

Sår numera själva

I år har ytterligare tre ängar på mellan 100 och 200 kvadratmeter kommit på plats. Den här gången sådde bostadsbolaget själva med ängsfrö i lite olika varianter.

– Vi använde en ettårig sommarängsblandning som vi blandade med fleråriga ängsväxter, och i en av ängarna planterade vi gullvivor när vi sådde. Vi tycker det är viktigt att ängarna blir fina snabbt, eftersom de ligger i anslutning till bostäderna.

Slås med lie

En stor vinst är att behovet av gräsklippning minskar radikalt på de ytorna, betonar Rikard Andersson.

– Tidigare klipptes gräset en gång per vecka från april–maj till långt in på senhösten. Nu slår vi ängarna med lie, men även om vi skulle slå ängarna maskinellt skulle det bara behöva göras en gång per år.

Lökar i täta grupper

Hyresbostäder i Falköping har även så kallade lökytor.

– Där sätter vi lökar av olika sorters tulpaner, påskliljor och pingstliljor i täta planteringar i sådana gräsmattor som är svåra att komma åt att klippa med gräsklippare, berättar Rikard Andersson.

– Vi väljer sorter med olika blomningstid och på det viset behöver vi inte klippa de här ytorna förrän i juni, eftersom de har fina blommor hela våren och försommaren.

Binder dagvatten och koldioxid

Gabriella Castegren, klimatexpert på Sveriges Allmännytta, håller med om att ängarna har många fördelar.

– Förutom att det är vackert så minskas utsläppen genom färre antal gräsklippningar, och dessutom binder ängarna både dagvatten och koldioxid!