– Visste du till exempel att för varje centimeter ett varmvattenrör saknar isolering så ökar energianvändningen årligen med 2–4 kWh per centimeter – det blir mellan 200 och 400 kWh för varje meter, säger Björn Berggren, energiexpert.

25 tips och räkneexempel för fungerande drift

Det finns mycket att tänka på så att inte elanvändningen blir onödigt hög. Det är även viktigt att ha rutiner för att kontrollera onödig varmvattenanvändning på grund av läckage eller bristande isolering. Och hur ser det ut med värmen och ventilationen i fastigheterna?

Tekniska åtgärder som kräver investeringar

För energieffektiviseringsåtgärder som kräver investeringar genomförs vanligtvis en liknande process som för andra investeringar. Det innebär bland annat att en kravspecifikation behöver utvecklas, offerter från olika leverantörer behöver utvärderas och arbetet ska utföras innan byggnaden justeras in efter de nya förutsättningarna.

20 konkreta tips till hyresgästerna

Hyresgästernas beteende kan ha stor påverkan på energianvändningen i fastigheterna. Genom att informera och skapa kunskap kring hur olika val påverkar energianvändningen och klimatet, kan de boende förstå och agera för att minska användningen.