Syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Nätverket har funnits sedan 2007 och vi träffas en gång per år, under två dagar. Företagen i nätverket turas om att vara värdar för nätverksträffarna. På träffarna finns det tid för erfarenhetsutbyte och studiebesök.

Nätverket har även kvalitetssäkrat Skötselhandbok för bostadsgårdar.

Kontakt
placeholder+image
Patrizia Finessi
Expert miljö, Fastighet & Hållbarhet
Patrizia Finessi är expert på miljöfrågor.