Välkommen till Sveriges Allmännyttas utemiljönätverk för dig som är anställd i något av våra medlemsföretag och som på olika sätt arbetar med utemiljöfrågor.

Kanske är du nyfiken på hur andra arbetar med utemiljö och vill lära dig om andras arbetssätt.

Syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter och lära av varandra.

Vi träffas en gång per år fysiskt under 1,5 dag hos den medlem som är värd för träffen. Företagen i nätverket turas om att vara värdar för nätverksträffarna. På träffarna avsätts tid för erfarenhetsutbyte och studiebesök.

Mellan de fysiska träffarna kan det bli kortare digitala möten om medlemmarna vill.

Framförallt är det deltagarnas frågor, funderingar och erfarenheter som står i centrum på nätverksträffarna.

Är du intresserad av att vara med i utemiljönätverket kontakta Patrizia Finessi eller Bengt Lind

Kontakt
placeholder+image
Patrizia Finessi
Expert miljö, Fastighet & Hållbarhet
Patrizia Finessi arbetar brett med miljöfrågor som avfall, resurshushållning, inomhusmiljö och farliga ämnen samt utomhusmiljö, klimatanpassning och ekosystemtjänster.  
Kontakt
placeholder+image
Bengt Lind
Expert Fastighetsförvaltning
Bengt arbetar som expert inom fastighetsförvaltning på Sveriges Allmännytta.