Sveriges Allmännyttas styrelse prövar och avgör ansökningar om medlemskap, och dess beslut kan inte överklagas. Medlemskapet innebär obligatorisk abonnemang på tjänster från Sveriges Allmännytta.

Medlemsavgift

Sveriges Allmännyttas verksamhet finansieras av medlemsavgifter och försäljningsintäkter. Medlemsavgiften fördelas på serviceavgift, 87 procent och momspliktig, medan den momsfria delen är 13 procent och betalas till den ideella föreningen. Det är en uppdelning av skattemässiga skäl och görs på samma sätt i praktiskt taget alla branschorganisationer.

Medlemsavgiftens storlek bestäms av den bostadsarea som medlemsföretaget äger och förvaltar. Hur medlemsavgiften räknas ut bestäms av Sveriges Allmännyttas kongress, och finns i Sveriges Allmännyttas stadgar. Från och med 2020 ändras beräkningen: lokalytor tas med, medan p-platser tas bort, det tillkommer en uppräkning, och minimiavgiften höjs.

Försäljningsintäkterna kommer från utbildningar, konferenser, konsultuppdrag och trycksaksförsäljning.

Ansöka om medlemskap

För att ansöka om medlemskap, ladda ner pdfen längre ner, fyll i och posta till Sveriges Allmännytta. Adressen står i dokumentet. Vid frågor, kontakta Annika Rapp nedan.

Det här ingår i medlemskapet

ExpertområdenIngår i medlemskap
Juridik, bostadshyraJa
Juridik, lokalhyraJa
Juridik, offentlig upphandlingJa
Juridik, associationsrättJa
Juridik, kommunalrätt, offentlighet och sekretess mmJa
PersonuppgiftshanteringJa
DigitaliseringJa
Ekonomi, skatterJa
Ekonomi, redovisningJa
Ekonomi, investering, fastighetsvärderingJa
Ekonomi, finansieringJa
Hyressättning, -förhandling, bostäderJa
Hyresjuridiska frågor, lokalerJa, från och med 2020
Nyproduktion, bostäderJa
Renovering, bostäderJa
EnergiJa
MiljöJa
Boendesociala frågor, integrationJa
Boende för äldreJa
MediahanteringJa
Internationella frågor, EUJa

 

TjänsterIngår i medlemskap
Rådgivning, samt konsulttjänster, i bostadsfrågor från experter inom juridik, ekonomi, nyproduktion, renovering, hyresgästkontakter mm, mån av tid.30 min fritt per ärende, därefter medlemspris
Rådgivning, samt konsulttjänster, i lokalfrågor från experter inom juridik, ekonomi, nyproduktion, renovering, hyresgästkontakter mm, mån av tid.30 minuter fritt per ärende, därefter medlemspris (begränsad t o m 2019)
Utbildningar och konferenser riktade till anställda och förtroendevalda i bostadsbranschen i allmänhet och allmännyttan i synnerhet.Medlemspris
Sveriges Allmännyttas Tours/studieresor in- och utrikes.Medlemspris
Möjlighet att delta i råd och referensgrupper för erfarenhetsutbyte och påverkansarbete.Ingår
Möjlighet att delta i nätverk för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.Medlemspris
Möjligheter till informella kontakter, studiebesök och benchmarking mellan företag med samma verksamhet som inte är konkurrenter.

Ingår

 

E-learning om allmännyttan riktad till nyvalda styrelseledamöter och nyanställda.Ingår
E-learning om hyressättnings- och förhandlingssystem.Ingår
Kostnadsfri introduktion för nya vd:ar (två dagar).Ingår
Regionala vd-träffar för dialog och erfarenhetsutbyte med Sveriges Allmännytta och företagsledarna sinsemellan.Medlemspris
Årliga konferenser för medlemsföretagens styrelser.Medlemspris
Möjlighet att avropa ramupphandlade byggnader – Allmännyttans Kombohus.Medlemspris
Möjlighet att använda Sveriges Allmännyttas standardiserade upphandlingssystem för nyproduktion, Flex.Medlemspris
Möjlighet att använda Aff Avtalssystem.Rabatterat pris
FAST API, tillgång till FastMarket.Ingår
Fast Dok, dokumentbibliotek gemensamt med FÄ.50 % rabatt
Webbshop med diverse handledningar, hyresgästinformation, rapporter mm som pdf, digitalt eller tryckt.Pdfer fri nedladdning efter inlogg, tryckt 30–50 % rabatt
Kalkylstöd för investeringar & beräkning av investeringsstöd.Ingår
Tillgång till medling & HMK.Ingår
Ramavtal för värderingstjänster och ekonomisk simulering (PWC).Rabatterat pris
Tillgång till statistik om hyresuppgörelser i hela landet.Ingår, med krav på att rapportera
Ekonomisk statistik med möjlighet att jämföra nyckeltal för det egna företaget med övriga medlemmar i Sveriges Allmännytta.Ingår, med krav på att rapportera
Digitala nyhetsbrev till alla anställda och förtroendevalda i företaget med de viktigaste nyheterna från branschen.Ingår
Exklusiv kunskapsbank, aktuell digital information om beslut från EU, riksdag, regering och myndigheter med kommentarer som beskriver och förklarar bakgrunden och konsekvenserna för medlemmarna på Sveriges Allmännyttas webb.Ingår
Diskussionsgrupper: medlemskap i olika slutna (ämnes- eller funktionsuppdelade) diskussionsgrupper på Facebook.Ingår
Möjlighet att platsannonsera på Sveriges Allmännyttas webb, inklusive synlighet i Sveriges Allmännyttas nyhetsbrev.5 000 kr
Möjlighet att delta i och tillgång till resultat från ett stort antal utvecklings- och forskningsprojekt som Sveriges Allmännytta genomför med andra aktörer.Ingår
Ta del och ha inflytande på lobby- och påverkansarbete i form av utredningar, remissvar och kontakter med regering, statliga myndigheter med flera.Ingår
Ta del av erfarenhetsutbyte och goda exempel via Sveriges Allmännyttas medlemskap i Housing Europe och NBO.Ingår
Möjlighet att hyra konferenslokaler i mån av plats.Medlemspris

 

Länkar och dokument