Sveriges Allmännyttas styrelse prövar och avgör ansökningar om medlemskap, och dess beslut kan inte överklagas. Medlemskapet innebär obligatorisk abonnemang på tjänster från Sveriges Allmännytta.

Medlemsavgift

Sveriges Allmännyttas verksamhet finansieras av medlemsavgifter och försäljningsintäkter. Medlemsavgiften fördelas på serviceavgift, 87 procent och momspliktig, medan den momsfria delen är 13 % och betalas till den ideella föreningen. Det är en uppdelning av skattemässiga skäl och görs på samma sätt i praktiskt taget alla branschorganisationer.

Medlemsavgiftens storlek bestäms av den bostadsarea som medlemsföretaget äger och förvaltar. Hur medlemsavgiften räknas ut bestäms av Sveriges Allmännyttas kongress, och finns i Sveriges Allmännyttas stadgar. Från och med 2020 ändras beräkningen: lokalytor tas med, medan p-platser tas bort, det tillkommer en uppräkning, och minimiavgiften höjs.

Försäljningsintäkterna kommer från utbildningar, konferenser, konsultuppdrag och trycksaksförsäljning.

Ansöka om medlemskap

För att ansöka om medlemskap, ladda ner pdfen längre ner, fyll i och posta till Sveriges Allmännytta. Adressen står i dokumentet. Vid frågor, kontakta Annika Rapp nedan.

Det här ingår i medlemskapet

ExpertområdenIngår i allmännyttigt medlemskap
Juridik, bostadshyraJa
Juridik, lokalhyraJa
Juridik, offentlig upphandlingJa
Juridik, associationsrättJa
Juridik, kommunalrätt, offentlighet och sekretess mmJa
PersonuppgiftshanteringJa
DigitaliseringJa
Ekonomi, skatterJa
Ekonomi, redovisningJa
Ekonomi, investering, fastighetsvärderingJa
Ekonomi, finansieringJa
Hyressättning, -förhandling, bostäderJa
Hyresjuridiska frågor, lokalerJa, från och med 2020
Nyproduktion, bostäderJa
Renovering, bostäderJa
EnergiJa
MiljöJa
Boendesociala frågor, integrationJa
Boende för äldreJa
MediahanteringJa
Internationella frågor, EUJa

 

TjänsterIngår i allmännyttigt medlemskap
Rådgivning, samt konsulttjänster, i bostadsfrågor från experter inom juridik, ekonomi, nyproduktion, renovering, hyresgästkontakter mm, mån av tid.30 min fritt per ärende, därefter medlemspris
Rådgivning, samt konsulttjänster, i lokalfrågor från experter inom juridik, ekonomi, nyproduktion, renovering, hyresgästkontakter mm, mån av tid.30 minuter fritt per ärende, därefter medlemspris (begränsad t o m 2019)
Utbildningar och konferenser riktade till anställda och förtroendevalda i bostadsbranschen i allmänhet och allmännyttan i synnerhet30 % rabatt
SABO Tours/studieresor in- och utrikesMedlemspris
Möjlighet att delta i råd och referensgrupper för erfarenhetsutbyte och påverkansarbeteIngår
Möjlighet att delta i nätverk för erfarenhetsutbyte och kompetensutvecklingMedlemspris
Möjligheter till informella kontakter, studiebesök och benchmarking mellan företag med samma verksamhet som inte är konkurrenter

Ingår

 

E-learning om allmännyttan riktad till nyvalda styrelseledamöter och nyanställdaIngår
E-learning om hyressättnings- och förhandlingssystemIngår
Kostnadsfri introduktion för nya vd:ar (två dagar).Ingår
Regionala vd-träffar för dialog och erfarenhetsutbyte med SABO och företagsledarna sinsemellan.Medlemspris
Årliga konferenser för medlemsföretagens styrelserMedlemspris
Möjlighet att avropa ramupphandlade byggnader – Allmännyttans KombohusMedlemspris
Möjlighet att använda Sveriges Allmännyttas standardiserade upphandlingssystem för nyproduktion, FlexMedlemspris
Möjlighet att använda Aff AvtalssystemRabatterat pris
FAST API, tillgång till FastMarketIngår
Fast Dok, dokumentbibliotek gemensamt med FÄ50 % rabatt
Webbshop med diverse handledningar, hyresgästinformation, rapporter mm som pdf, digitalt eller trycktPdfer fri nedladdning efter inlogg, tryckt 30–50 % rabatt
Kalkylstöd för investeringar & beräkning av investeringsstödIngår
Tillgång till medling & HMKIngår
Ramavtal för värderingstjänster och ekonomisk simulering (PWC)Rabatterat pris
Tillgång till statistik om hyresuppgörelser i hela landetIngår, med krav på att rapportera
Ekonomisk statistik med möjlighet att jämföra nyckeltal för det egna företaget med övriga medlemmar i Sveriges Allmännytta.Ingår, med krav på att rapportera
Medlemstidningen AllmännyttanIngår, 4 nr/år
Digitala nyhetsbrev till alla anställda och förtroendevalda i företaget med de viktigaste nyheterna från branschen.Ingår
Exklusiv kunskapsbank, aktuell digital information om beslut från EU, riksdag, regering och myndigheter med kommentarer som beskriver och förklarar bakgrunden och konsekvenserna för medlemmarna på Sveriges Allmännyttas webb.Ingår
Diskussionsgrupper: medlemskap i olika slutna (ämnes- eller funktionsuppdelade) diskussionsgrupper på FacebookIngår
Möjlighet att platsannonsera på Sveriges Allmännyttas webb, inklusive synlighet i Sveriges Allmännyttas nyhetsbrev5 000 kr
Annonser i tidningen Allmännyttan50 % rabatt
Möjlighet att delta i och tillgång till resultat från ett stort antal utvecklings- och forskningsprojekt som SABO genomför med andra aktörer.Ingår
Ta del och ha inflytande på lobby- och påverkansarbete i form av utredningar, remissvar och kontakter med regering, statliga myndigheter m flIngår
Ta del av erfarenhetsutbyte och goda exempel via Sveriges Allmännyttas medlemskap i Housing Europe och NBO.Ingår
Möjlighet att hyra konferenslokaler i mån av platsMedlemspris