Är ni långsiktiga ägare av hyresfastigheter? Har ni kanske till och med köpt fastigheterna av allmännyttan och verkar på samma ort och i bostadsområden? Har ni som affärsidé att ta socialt, ekonomisk och ekologiskt ansvar? Grundvärderingar som rimmar med allmännyttans?

Då kan ni bli associerade medlemmar i Sveriges Allmännytta. Det innebär att ni kan ta del av många förmåner som våra medlemmar har, som till exempel få del av HMK, Sveriges Allmännyttas lobby- och påverkansarbete, våra rapporter/utredningar, avropa från gemensamma upphandlingar. Och ytterligare förmåner till rabatterat pris som kurser, konferenser och andra öppna aktiviteter samt juridisk rådgivning. Se en komplett tabell nedan.

Ni åtar er även följande:

  • Lämna lägenheter till bostadsförmedling eller liknande om sådan finns på orten ni verkar
  • Lämna lägenheter till kommunen för sociala ändamål
  • Ta aktiv del i det lokala samhället där ni verkar
  • Arbeta för att förbättra integrationen i de områden ni verkar
  • Delta i det sociala arbetet på orter

Som associerad medlem deltar eller ingår ni inte i:

  • Sveriges Allmännyttas vd-råd
  • Regionala vd-träffar
  • Kongressen som ombud (däremot som observatör)
  • Sveriges Allmännyttas Styrelse
  • Sveriges Allmännyttas övriga råd och nätverk, om inte medlemmarna i dessa beslutar annat

Medlemsavgift för associerad medlem

Avgiften beräknas på samma sätt som för allmännyttiga medlemmar, utifrån antal kvadratmeter bostads- och lokalyta, men med rabatt. Rabatten dras eftersom ni bara kan ta del av valda delar ur medlemskapet, och inte har möjlighet att påverka beslutsfattandet i Sveriges Allmännytta.

Ansöka om medlemskap

För att ansöka om medlemskap, ladda ner pdfen längre ner, fyll i och posta till Sveriges Allmännytta. Adressen står i dokumentet. Vid frågor, kontakta Annika Rapp nedan.

Det här ingår i medlemskapet

Tjänster Ingår i medlemskap
Rådgivning, samt konsulttjänster, i bostadsfrågor från experter inom juridik, ekonomi, nyproduktion, renovering, hyresgästkontakter mm, i mån av tid. Medlemspris + 10 %
Rådgivning, samt konsulttjänster, i lokalfrågor från experter inom juridik, ekonomi, nyproduktion, renovering, hyresgästkontakter mm, i mån av tid. Medlemspris + 10 %
Kurser och konferenser riktade till anställda och förtroendevalda i bostadsbranschen i allmänhet och allmännyttan i synnerhet. Medlemspris
Möjlighet att delta i råd och referensgrupper för erfarenhetsutbyte och påverkansarbete. Med vissa begränsningar
Möjlighet att delta i nätverk för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Med vissa begränsningar
Möjligheter till informella kontakter, studiebesök och benchmarking mellan företag med samma verksamhet som inte är konkurrenter.

Med vissa begränsningar

 

E-learning om allmännyttan riktad till nyvalda styrelseledamöter och nyanställda. Ingår
E-learning om hyressättnings- och förhandlingssystem. Ingår
Möjlighet att avropa ramupphandlade byggnader – Allmännyttans Kombohus. Medlemspris
Möjlighet att använda Aff Avtalssystem. Rabatterat pris
FAST API, tillgång till FastMarket. Ingår
Fast Dok, dokumentbibliotek gemensamt med FÄ. 50 % rabatt
Webbshop med diverse handledningar, hyresgästinformation, rapporter mm som pdf, digitalt eller tryckt. Medlemspris
Kalkylstöd för investeringar & beräkning av investeringsstöd. Ingår
Tillgång till medling & HMK. Ingår
Ramavtal för värderingstjänster och ekonomisk simulering (PWC). Rabatterat pris
Tillgång till statistik om hyresuppgörelser i hela landet. Ingår/krav på att rapportera
Ekonomisk statistik med möjlighet att jämföra nyckeltal för det egna företaget med övriga medlemmar i Sveriges Allmännytta. Ingår/krav på att rapportera
Digitala nyhetsbrev till alla anställda och förtroendevalda i företaget med de viktigaste nyheterna från branschen. Ingår
Exklusiv kunskapsbank, aktuell digital information om beslut från EU, riksdag, regering och myndigheter med kommentarer som beskriver och förklarar bakgrunden och konsekvenserna för medlemmarna på Sveriges Allmännyttas webb. Ingår
Diskussionsgrupper: medlemskap i olika slutna (ämnes- eller funktionsuppdelade) diskussionsgrupper på Facebook. Ingår
Möjlighet att platsannonsera på Sveriges Allmännyttas webb, inklusive synlighet i Sveriges Allmännyttas nyhetsbrev. 6 000 kr
Möjlighet att delta i och tillgång till resultat från ett stort antal utvecklings- och forskningsprojekt som Sveriges Allmännytta genomför med andra aktörer. Ingår
Ta del och ha inflytande på lobby- och påverkansarbete i form av utredningar, remissvar och kontakter med regering, statliga myndigheter med flera. Med vissa begränsningar
Ta del av erfarenhetsutbyte och goda exempel via Sveriges Allmännyttas medlemskap i Housing Europe och NBO. Med vissa begränsningar
Möjlighet att hyra konferenslokaler i mån av plats. Medlemspris