Är ni långsiktiga ägare av hyresfastigheter? Har ni kanske till och med köpt fastigheterna av allmännyttan och verkar på samma ort och i bostadsområden? Har ni som affärsidé att ta socialt, ekonomisk och ekologiskt ansvar? Grundvärderingar som rimmar med allmännyttans?

Då kan ni bli medlem i Sveriges Allmännytta. Det innebär att ni kan ta del av våra medlemsförmåner, som till exempel få del av HMK, Sveriges Allmännyttas lobby- och påverkansarbete, våra rapporter/utredningar, avropa från gemensamma upphandlingar.

Ni åtar er följande:

  • Lämna lägenheter till bostadsförmedling eller liknande om sådan finns på orten ni verkar
  • Lämna lägenheter till kommunen för sociala ändamål
  • Ta aktiv del i det lokala samhället där ni verkar
  • Arbeta för att förbättra integrationen i de områden ni verkar
  • Delta i det sociala arbetet på orter

Som associerad medlem deltar eller ingår ni inte i:

  • Kongressen som ombud (däremot som observatör)
  • Sveriges Allmännyttas styrelse

Medlemsavgift för associerad medlem

Avgiften beräknas utifrån antal kvadratmeter bostads- och lokalyta, men med rabatt då ni inte har möjlighet att påverka beslutsfattandet i Sveriges Allmännytta.

Ansöka om medlemskap

För att ansöka om medlemskap, ladda ner pdfen längre ner, fyll i och posta till Sveriges Allmännytta. Adressen står i dokumentet. Vid frågor, kontakta Annika Rapp nedan.

Det här ingår i medlemskapet

Här hittar du de förmåner som ingår i medlemskapet.