Är ni långsiktiga ägare av hyresfastigheter? Har ni kanske till och med köpt fastigheterna av allmännyttan och verkar på samma ort och i bostadsområden? Har ni som affärsidé att ta socialt, ekonomisk och ekologiskt ansvar? Grundvärderingar som rimmar med allmännyttans?

Då kan ni bli associerade medlemmar i Sveriges Allmännytta. Det innebär att ni kan ta del av många förmåner som våra medlemmar har, som till exempel få del av HMK, Sveriges Allmännyttas lobby- och påverkansarbetet, våra rapporter/utredningar, avropa från gemensamma upphandlingar. Och ytterligare förmåner till rabatterat pris som utbildningar, konferenser och andra öppna aktiviteter samt juridisk rådgivning. Se en komplett tabell nedan.

Ni åtar er även följande:

  • Lämna lägenheter till bostadsförmedling eller liknande om sådan finns på orten ni verkar
  • Lämna lägenheter till kommunen för sociala ändamål
  • Ta aktiv del i det lokala samhället där ni verkar
  • Arbeta för att förbättra integrationen i de områden ni verkar
  • Delta i det sociala arbetet på orter

Som associerad medlem deltar eller ingår ni inte i:

  • Sveriges Allmännyttas vd-råd
  • Regionala vd-träffar
  • Kongressen som ombud (däremot som observatör)
  • Sveriges Allmännyttas Styrelse
  • Sveriges Allmännyttas övriga råd och nätverk, om inte medlemmarna i dessa beslutar annat

Medlemsavgift för associerad medlem

Avgiften beräknas på samma sätt som för allmännyttiga medlemmar, utifrån antal kvadratmeter bostads- och lokalyta, men med rabatt. Rabatten dras eftersom ni bara kan ta del av valda delar ur medlemskapet, och inte har möjlighet att påverka beslutsfattandet i Sveriges Allmännytta.

Ansöka om medlemskap

För att ansöka om medlemskap, ladda ner pdfen längre ner, fyll i och posta till Sveriges Allmännytta. Adressen står i dokumentet. Vid frågor, kontakta Annika Rapp nedan.

Det här ingår i medlemskapet

TjänsterIngår i allmännyttigt medlemskap
Rådgivning, samt konsulttjänster, i bostadsfrågor från experter inom juridik, ekonomi, nyproduktion, renovering, hyresgästkontakter mm, i mån av tid.Medlemspris + 10 %
Rådgivning, samt konsulttjänster, i lokalfrågor från experter inom juridik, ekonomi, nyproduktion, renovering, hyresgästkontakter mm, i mån av tid.30 % rabatt (begränsad t o m 2019)
Utbildningar och konferenser riktade till anställda och förtroendevalda i bostadsbranschen i allmänhet och allmännyttan i synnerhet30 % rabatt, med vissa begränsningar
Möjlighet att delta i råd och referensgrupper för erfarenhetsutbyte och påverkansarbeteMed vissa begränsningar
Möjlighet att delta i nätverk för erfarenhetsutbyte och kompetensutvecklingMed vissa begränsningar
Möjligheter till informella kontakter, studiebesök och benchmarking mellan företag med samma verksamhet som inte är konkurrenter

Med vissa begränsningar

 

E-learning om allmännyttan riktad till nyvalda styrelseledamöter och nyanställdaIngår
E-learning om hyressättnings- och förhandlingssystemIngår
Möjlighet att avropa ramupphandlade byggnader – Allmännyttans KombohusMedlemspris
Möjlighet att använda Sveriges Allmännyttas standardiserade upphandlingssystem för nyproduktion, FlexMedlemspris
Möjlighet att använda Aff AvtalssystemRabatterat pris
FAST API, tillgång till FastMarketIngår
Fast Dok, dokumentbibliotek gemensamt med FÄ50 % rabatt
Webbshop med diverse handledningar, hyresgästinformation, rapporter mm som pdf, digitalt eller trycktPdfer fri nedladdning efter inlogg, tryckt 30–50 % rabatt
Kalkylstöd för investeringar & beräkning av investeringsstödIngår
Tillgång till medling & HMKIngår
Ramavtal för värderingstjänster och ekonomisk simulering (PWC)Rabatterat pris
Tillgång till statistik om hyresuppgörelser i hela landetIngår/krav på att rapportera
Ekonomisk statistik med möjlighet att jämföra nyckeltal för det egna företaget med övriga medlemmar i Sveriges Allmännytta.Ingår/krav på att rapportera
Medlemstidningen AllmännyttanIngår, 4 nr/år
Digitala nyhetsbrev till alla anställda och förtroendevalda i företaget med de viktigaste nyheterna från branschen.Ingår
Exklusiv kunskapsbank, aktuell digital information om beslut från EU, riksdag, regering och myndigheter med kommentarer som beskriver och förklarar bakgrunden och konsekvenserna för medlemmarna på Sveriges Allmännyttas webb.Ingår
Diskussionsgrupper: medlemskap i olika slutna (ämnes- eller funktionsuppdelade) diskussionsgrupper på FacebookIngår
Möjlighet att platsannonsera på Sveriges Allmännyttas webb, inklusive synlighet i Sveriges Allmännyttas nyhetsbrev8 500 kr
Annonser i tidningen Allmännyttan35 % rabatt
Möjlighet att delta i och tillgång till resultat från ett stort antal utvecklings- och forskningsprojekt som SABO genomför med andra aktörer.Ingår
Ta del och ha inflytande på lobby- och påverkansarbete i form av utredningar, remissvar och kontakter med regering, statliga myndigheter m flMed vissa begränsningar
Ta del av erfarenhetsutbyte och goda exempel via Sveriges Allmännyttas medlemskap i Housing Europe och NBO.Med vissa begränsningar
Möjlighet att hyra konferenslokaler i mån av platsMedlemspris