Projektet i korthet

Inblandade bolag

Älvkarlebyhus

Publicerat i januari 2018

 

Han berättar hur integrationsarbetet på Älvkarlebyhus tog ordentlig fart under 2016. Flyktingströmmarna var påtagliga även i och runt Älvkarleby och han hade själv blivit varm i kläderna i sin roll som vd. Håkan Karlsson kom närmast från transportsektorn och hade med sig goda exempel på integration, exempelvis av utlandsfödda busschaufförer.

– Jag tog kontakt med chefen för försörjningsstöd på individ- och familjeomsorgen här i Älvkarleby kommun och pratade även med Arbetsförmedlingen. Det ledde så småningom till en förstärkning med nio praktikanter med utländsk bakgrund och två långtidsarbetslösa över 60 år här på Älvkarlebyhus, säger Håkan Karlsson.

För honom var det en självklarhet att växla upp integrationsarbetet. Något som han även påpekar framgår tydligt av ägardirektiven; att arbeta med integration.

Stadig fot in på arbetsmarknaden

De nya medarbetarna anställdes under tre till nio månader och arbetsuppgifterna bestod bland annat av trädgårdsskötsel och administration, men rörde även arkitektur. Tack vare fler personer i personalstyrkan skapades det utrymme för utökad service, bättre utemiljöer och på så vis större trivsel för Älvkarlebyhus hyresgäster. Alla sysselsatta har efter sin tid fått intyg med vitsord och referenser som kan användas vid jobbansökningar.

För arkitekten Khalil Hasan, som 2014 kom från Aleppo i Syrien, innebar den nio månader långa praktiken hos Älvkarlebyhus en fot in på den svenska arbetsmarknaden. Och möjlighet att utveckla både sin svenska och sin yrkesskicklighet.

– Jag arbetade bland annat med två parkeringsprojekt i Skutskär, en tillbyggnation av Älvkarlebyhus kontor, några förslag till flerbostadshus och ett förslag till Handelsbankens entré i Skutskär. Jag fick visa vad jag kan, säger Khalil Hasan.

Utöver erfarenheten och referenserna menar han att språket är förutsättning för att få jobb och att praktiken hjälpte honom mycket med att bättra sin svenska.

– Tack vare Håkan Karlsson och Älvkarlebyhus har jag fått jobb som arkitekt på Sweco. Utan Älvkarlebyhus hade jag inte kunnat få det.

”Våra dörrar står öppna”

Håkan Karlsson är stolt över sin fasta personal som han beskriver har gjort ett jättejobb med att handleda och stötta praktikanterna. För honom har integrationsarbetet handlat om att gå från ord till handling. Och om att visa mod.

– Visst har det inneburit en viss belastning på organisationen, men vad blir inte samhällsbelastningen om nyanlända och långtidsarbetslösa inte kommer i arbete och vilka är det som bor i vårt bestånd? frågar sig Håkan Karlsson.

– Om vi som ett litet bolag kan göra detta, vad kan då inte större bolag göra? Är det något annat bolag som i förhållande till storlek kan matcha detta? Vi är villiga att utmana alla andra allmännyttiga bolag i Sverige att överträffa oss! Om någon vill komma på studiebesök, så står våra dörrar öppna, ingen blir gladare än oss om någon överträffar detta.

Om Älvkarlebyhus

Älvkarlebyhus bildades 1949 och drevs under lång tid som en stiftelse, men ägs sedan 1997 av Älvkarleby kommun. Bolaget förvaltar i dagsläget drygt 1 000 lägenheter och ett hundratal lokaler, garage och p-platser i kommundelarna Skutskär, Älvkarleby, Älvkarleö, Marma och Gårdskär.

Vill du veta mer om Älvkarlebyhus integrationsarbete? Kontakta Älvkarlebyhus.