Statligt stöd till lokalhyresgäster återinförs
Lokaler Regeringen föreslår att det statliga hyresstöd som togs fram under våren 2020 för att mildra konsekvenserna av den ökade smittspridningen ska återinföras.
2021-01-18Sveriges Allmännytta
Så påverkas bostadsbolagen av nya pandemilagen
Lokaler Den nya pandemilagen omfattar verksamheter i många lokaler inom bostadsbolagens bestånd – även gemensamhetslokaler och festlokaler. – Om sådana lokaler fortsättningsvis ska användas för privata samman...
2021-01-12Sveriges Allmännytta
Nytt statsstöd för mer grönska i städer och tätorter
Hållbarhet, Miljö Regeringen har beslutat om ett nytt stöd för gröna och trygga samhällen. Fastighetsägare kan till våren söka stöd för att utveckla stadsgrönska, ekosystemtjänster och insatser som ökar tryggheten i om...
2020-12-18Sveriges Allmännytta
Hög byggtakt av hyresrätter på oväntat stark marknad
Nyproduktion Bostadsbyggandet har utvecklats starkt i år och överstiger till och med Boverkets bedömning före pandemin. Det visar verkets nya prognos där 54 000 bostäder väntas bli påbörjade i år. Hälften är hyres...
2020-12-17Sveriges Allmännytta

Twitter @sv_allmannyttan

Extern pressbevakning