Uppskattningsvis nio av tio av alla sociala kontrakt finns hos Sveriges Allmännyttans medlemsföretag. 96 procent av medlemsföretagen uppger att de tillhandahåller sociala kontrakt.

Sociala kontrakt är ett viktigt verktyg för att underlätta för den som står långt från bostadsmarknaden att få hyra en bostad. I de flesta fall leder lösningen till ett permanent boende.

– Att antalet sociala kontrakt ökat kraftigt över tid har ibland pekats ut som ett symptom på en misslyckad bostadspolitik. Men då bortser man från den positiva effekt som de sociala kontrakten har. Ett socialt kontrakt blir för många en dörröppnare till ett eget förstahandskontrakt, säger Åsa Schelin, expert boendefrågor vid Sveriges Allmännytta.

Omfattningen av de sociala kontrakten och hur de faktiskt används varierar. Arbetet ser många gånger olika ut och det är inte i alla kommuner ett socialt kontrakt kan övergå till ett tillsvidareavtal.