Trycket är hårt på Kirunabostäder. Omkring 700 bostäder ska ersättas till följd av stadsomvandlingen när stadskärnan flyttas för att ge plats åt gruvbrytningen.

Kring 300 av bostadsbolagets bostäder har rivits och byggtakten är hög – både för att återskapa bostäder som ersättning för det som rivs och för att parera bostadsbristen i den växande staden.

Bara på några år har bostadsbolaget byggt – och håller på att bygga – flera hundra nya lägenheter.

Många utmaningar

En av många utmaningar är att få fatt på arbetskraft – och att byggpriset i byggboomande Kiruna ligger tio–15 procent över de redan höga byggpriserna i andra svenska städer.

Vill inte lämna

Statliga LKAB har erbjudit alla fastighetsägare en ersättningspeng för de fastigheter som måste rivas för den expanderande gruvans skull, men att bara ta pengarna utan att skapa nya bostäder var aldrig ett alternativ för Kirunabostäder.

– Vi vill ju inte lämna, vi vill vara en viktig aktör, ett allmännyttigt bostadsbolag som får fortleva och driva utvecklingen av staden. Och man behöver ju ha ett visst bestånd för att kunna driva det med lönsamhet, säger Mikael Pudas.

I det senaste avsnittet i Radio Allmännyttan berättar han mer om de utmaningar som bostadsbolaget har ställts inför – och vilka utmaningar som återstår, nu och i framtiden.

Hör mer i podden:

  • Var börjar man när man ska flytta en stad?
  • Så växte den unga staden Kiruna fram för drygt hundra år sedan.
  • Vilka byggnader flyttas och vilka byggnader rivs?
  • Så många Kirunabor berörs av flytten.
  • Markfrågan och den nya tajta stadskärnan.
  • Så görs infasningen av de nya högre hyrorna i de nybyggda ersättningshusen.
  • Är stadsflytten lönsam?

Här hittar du podden

#24 Vad är det svåraste med att flytta en stad?

Hur påverkas bostadsbolaget av den stora stadsflytten i Kiruna? Vad är allmännyttans roll i skapandet av nya stadsdelar? Och vilka är de största utmaningarna när staden omvandlas? Intervju med Kirunabostäders vd Mikael Pudas.

16 augusti 2023 | 25 minuter