Den stora stadsomvandlingen i Kiruna till följd av gruvbrytningen har pågått under många år. Att staden skulle behöva flyttas meddelades redan 2004, sedan följde flera år av planering, diskussioner, politiska beslut och reviderade översiktsplaner.

Inte så konstigt, att flytta en stad är ju inte ett litet åtagande. Beslutet blev slutligen att flytta stadskärnan 3 kilometer österut. Vissa hus rivs, andra flyttas och mycket måste byggas nytt. Runt 6 000 invånare behöver flytta – en tredjedel av Kirunas centrala befolkning.

Även om stadsomvandlingen enligt kommunen beräknas pågå ända till 2035 är en hel del nu klart – till exempel stora infrastrukturdelar som att dra ny elförsörjning runt hela Kiruna, ny spillvattenledning och ny järnväg.

Ersätta alla lägenheter

Allmännyttiga Kirunabostäder har tagit rollen som ledande aktör för handelslokalerna i den nya stadskärnan – att planera, projektera, stå som ägare och sedan sköta uthyrning och drift av merparten av de kommersiella lokalerna i centrum. I höstas invigdes den nya stadskärnan med gallerior, kulturhus och stadsbibliotek.

Men mycket återstår också att göra, inte minst att bygga nya bostäder. Kirunabostäder ska ersätta alla lägenheter i beståndet som avvecklas med nya lägenheter i nya Kiruna.

– Nu är vi nästan halvvägs i stadsomvandlingen. Om 3–4 år ska hela centrumbildningen vara klar, säger Tomas Stålnacke, projektchef på Kirunabostäder.

Bygga minst 700 bostäder

Totalt ska Kirunabostäder bygga minst 700 lägenheter, vilket motsvarar antalet lägenheter som påverkas av gruvbrytningen och stadsflytten.

Vissa byggs av gruvkoncernen LKAB som ersättningsfastigheter åt Kirunabostäder, andra byggs av Kirunabostäder själva.

En betydande del av dessa bostäder bygger Kirunabostäder med hjälp av ramavtalet för Allmännyttans Kombohus. Först ut är kvarteret Växeln, 68 lägenheter i två hus av typen Kombohus Tetris Lamell från leverantören Lindbäcks Bygg.

– Det är ett välskött bygge. Allt löper på enligt plan, säger Tomas Stålnacke.

Bygget startade våren 2022 och inflyttning planeras till 1 oktober i höst.

Påhälsning från polisen

Bygget har fått påhälsning från både Arbetsmiljöverket, polisen och Skatteverket.

– De har ögonen på Kiruna på grund av den stora byggboomen här, så de gör raider och kollar ID06-handlingar och annat. Allt har varit grönt, berättar Tomas Stålnacke.

Grönt blir också färgen på det ena av de två nya Kombohusen. Till fasaden på det andra huset valdes en röd nyans.

– Det blir en snygg färgklick i staden. Det har blivit mycket svart, vitt och grått på andra byggnader i nya Kiruna.

Trots de senaste årens galopperande byggpriser har byggprojektets ekonomi hållits i schack.

– Det har inte dragit iväg så farligt. Vi fick påla grunden, marken var som gungfly under fötterna, då kan man inte chansa. Och sedan la vi till timer till spisen som en trygghetslösning eftersom bostäderna erbjuds som seniorboende till 70-plussare.

Tips: tänk på byggströmmen

Till andra bostadsföretag som vill handla upp Kombohus tipsar han om att tänka på att elförbrukningen under uppförandet inte ingår i ramavtalet.

– Ta inte löpande elabonnemang. Nu när elpriserna var så höga fick vi en smaskig räkning för byggströmmen. Till nästa avrop som vi gör kommer vi att lägga byggströmmen i en elportfölj.

Studieresa före midsommar

I juni arrangerar Sveriges Allmännytta en studieresa till Kiruna för att ta del av erfarenheterna från den stora stadsomvandlingen. Kirunabostäder guidar runt i den nya stadskärnan och berättar om den pågående processen.

– Jag ser verkligen fram emot den resan. Tänk att få lärdomar om hur man utvecklar och bygger en ny stad, vilken möjlighet, säger Sofia Hansdotter, nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta.

Det blir också invigning av de nya Kombohusen och tillfälle att titta runt i och på husen och höra om processen för att få huset att passa in efter Kirunabostäders och de framtida hyresgästernas behov.