Genom att mata in värden för ett genomsnittligt bostadsföretag i Mobilitetskalkylatorn har vi fått fram intressanta data kring ekonomi och koldioxidutsläpp kopplat till den bilburna mobilitet vi idag erbjuder våra hyresgäster.

Ju mindre lägenhet desto mer pengar till p-platsen

En parkeringsplats kostar i genomsnitt 1 488 kronor i månaden. Men den genomsnittliga avgiften är bara 273 kronor. Mellanskillnaden, 1 215 kronor, är inbakad i hyran och betalas av hyresgästerna solidariskt som en subvention.

Ju mindre lägenhet desto större andel av hyran går till parkering. Den som bor i en etta betalar dubbelt så mycket (20 procent) jämfört med den som bor i fem rum eller större (10 procent).

Över ett ton CO2-minskning per lägenhet

Om den som har p-platsen skulle betala den faktiska kostnaden fullt ut och denna avgiftshöjning investerades i klimatsmart, delad mobilitet skulle det genomsnittliga bostadsföretaget kunna minska sina koldioxidutsläpp med 1 980 ton per år. Eller 1 165 kilo per lägenhet. Den sammanlagda årliga besparingen skulle bli över en halv miljon ton koldioxid.

Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet

Genom att erbjuda pooler med eldrivna bilar, cyklar och sparkcyklar, leveransboxar, kollektivtrafikkort, laddstolpar och andra klimatsmarta mobilitetslösningar kan vi inte bara minska vårt klimatavtryck. Vi kan också erbjuda våra hyresgäster – alla hyresgäster – avsevärt bättre mobilitet.