Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet

Genom att erbjuda pooler med eldrivna bilar, cyklar och sparkcyklar, leveransboxar, kollektivtrafikkort, laddstolpar och andra klimatsmarta mobilitetslösningar kan vi inte bara minska vårt klimatavtryck. Vi kan också erbjuda våra hyresgäster – alla hyresgäster – avsevärt bättre mobilitet.

Allmännyttan har omkring 650 000 parkeringsplatser. Vad kostar de? Vilka utnyttjar dem? Vem betalar för dem? Hur stora utsläpp ger hyresgästernas bilburna transporter upphov till? Det är frågor vi ställt oss för att kunna ta fram ett bättre mobilitetserbjudande åt våra hyresgäster. Nu har vi svar på flera av dem.

Genom att mata in värden för ett genomsnittligt bostadsföretag i Mobilitetskalkylatorn har vi fått fram intressanta data kring ekonomi och koldioxidutsläpp kopplat till den bilburna mobilitet vi idag erbjuder våra hyresgäster.

Ju mindre lägenhet desto mer pengar till p-platsen

En parkeringsplats kostar i genomsnitt 1 488 kronor i månaden. Men den genomsnittliga avgiften är bara 273 kronor. Mellanskillnaden, 1 215 kronor, är inbakad i hyran och betalas av hyresgästerna solidariskt som en subvention.

Ju mindre lägenhet desto större andel av hyran går till parkering. Den som bor i en etta betalar dubbelt så mycket (20 procent) jämfört med den som bor i fem rum eller större (10 procent).

P-boten: minus 9,5 miljarder kronor per år

En p-plats i allmännyttan kostar i genomsnitt knappt 1 500 kronor per månad, i form av investeringskostnad och underhåll. Men intäkterna (avgifterna) är inte ens 300 kronor. Totalt sett kostar allmännyttans parkeringar knappt 9,5 miljarder kronor mer än vad intäkterna täcker. Det är inte ekonomiskt hållbart.

Alla betalar, få använder

Förlusten på 9,5 miljarder kronor täcks av samtliga hyresgäster solidariskt, genom att p-avgifterna är inbakade i hyran. Men det är bara 40 procent av hyresgästerna som har tillgång egen bil och utnyttjar parkeringarna. Resterande 60 procent subventionerar således en tjänst de inte utnyttjar. Det är inte socialt hållbart.

Över ett ton CO2-minskning per lägenhet

Om den som har p-platsen skulle betala den faktiska kostnaden fullt ut och denna avgiftshöjning investerades i klimatsmart, delad mobilitet skulle det genomsnittliga bostadsföretaget kunna minska sina koldioxidutsläpp med 1 980 ton per år. Eller 1 165 kilo per lägenhet. Den sammanlagda årliga besparingen skulle bli över en miljon ton koldioxid.

Allt kan bli bättre!

Allt detta kan vi ändra på, genom att ta betalt för p-platserna på ett mer rättvist sätt och investera de resurser som då frigörs i delad, fossilfri mobilitet. Gör vi det fullt ut skulle den ekonomiska förlusten bli noll och våra sammanlagda koldioxidutsläpp kopplade till transporter minska med 80 procent. Detta samtidigt som våra hyresgäster får en avsevärt förbättrad mobilitet.

Mobilitet för många, inte parkering för några få

Människor har idag nya behov och nya beteenden kring transporter, en utveckling som har accelererat i och med pandemin. Vi arbetar på distans, får varor levererade hem och cyklar som aldrig förr. Nya lösningar och tjänster gör det möjligt. Som bilpooler, elcyklar, elsparkcyklar och leveransboxar. Nya klimatkrav och elektrifieringen i transportsektorn ökar på takten ytterligare.

Mobilitet för många istället för parkering för några få. Det är så vi bör tänka inom allmännyttan.