Projektet pågår fram till sommaren 2022 och fokuserar på att skapa bättre mobilitet med befintliga resurser. Det kan handla om allt ifrån områdesparkering, leveransboxar och hemleveranser till bil- och cykelpooler, kollektivtrafiklösningar samt möjligheter att jobba på distans.

Mindre bilberoende, mer rörlighet

Projektet ska hjälpa våra bostadsföretag att skapa strategier för att ställa om till mer klimatsmarta och energieffektiva transporter och samtidigt kunna erbjuda bättre mobilitetstjänster till lägre kostnad. Sveriges Allmännytta har med sina över 2 miljoner boende och 900 000 bostäder en viktig roll i hur vi som samhälle ställer om till ett transporteffektivt och klimatsmart samhälle.

Målet är att minska bilberoendet men öka rörligheten och bekvämligheten. I projektet, som har stöd av Energimyndigheten, har vi etablerat en digital plattform för att förstå hur bostadsföretagen använder sina befintliga parkeringar och fordon.

Tre piloter med olika profiler och utmaningar

Projektet drivs i samarbete med mobilitetstjänsten MoveAbout samt KTH och Sustainable Innovation, och omfattar tre piloter i Upplands Väsby, Vetlanda och Strömstad. De har mycket gemensamt, bland annat en stor andel fastigheter från miljon¬programmet, men också kompletterande profiler. Det gör projektets sammantagna resultat bättre.

I piloterna genomför man nu olika typer av mobilitetslösningar. Utifrån resultaten kommer vi att kunna vi dra viktiga lärdomar inför kommande bredare implementering.

Tre piloter testar delad mobilitet

Bilpooler vid bostäderna hör framtiden till

I Vetlanda är den egna bilen central, något som kännetecknar många orter runt om i landet. Sverige har många större landsortskommuner där framförallt långväga arbetspendling är viktigt. Erfarenheter från hur Vetlandas Witalabostäders delade mobilitetstjänster, i form av bilpool, upplevs jämfört med bilen när det gäller tillgänglighet och prestanda blir därför extra intressant.

Turisten och bilisten samsas i Strömstad

Strömstad har ett stort inflöde av turister, från såväl båtturister som dagsbesök från närliggande Norge. Det skapar utmaningar främst när det gäller biltrafik och parkering. Här blir bilpoolen ett mycket intressant alternativ, något som Strömstadsbyggen nu testar.

Väsbyhem går på bredden

Upplands Väsby är en expansiv förortskommun som växte kraftigt under 60- och 70-talet, bland annat i samband med etableringen av Arlanda 1962. Väsbyhem har implementerat flera mobilitetstjänster som bilpool, e-boxar och elsparkcyklar. Tjänsterna kompletterar den redan mycket goda tillgången på kollektivtrafik i form av regionalbussar och pendeltåg.