Projektet i korthet

Inblandade bolag

Strömstadsbyggen

Publicerat i februari 2022

Strömstad har drygt 13 000 invånare. Men flödet av människor är så stort att utbudet motsvarar en stad på 200 000 människor. Inte konstigt att det kan bli trångt på gatorna. Det är heller inte konstigt att vissa tycker att parkeringarna inte räcker till.

– Men är det verkligen så? En inventering gjord av en extern aktör visar att det mitt i sommaren kan finnas 1 000 tomma parkeringsplatser i Strömstads centrum. Parkeringsbristen är kanske mer en upplevd brist och beror förmodligen på hur vi nyttjar parkeringsplatser, säger Henrik Lysén, som är kommunikatör på Strömstadsbyggen.

”Tänk inte parkering, tänk användbar yta”

Henrik Lysén menar att vi behöver se parkeringar i nytt ljus: utgå från att varje p-plats är en yta och en resurs som vi behöver bli bättre på att använda effektivt.

– Visst kan parkeringar ge intäkter, men den innebär också stora kostnader som ofta är svåra att räkna ut. Och idag är det en dåligt utnyttjad resurs då den ofta står tom. Kan ytan användas till annat? Det är en fråga man alltid bör ställa sig.

Äga eller dela, det är frågan

En annan fråga är att dela bil som alternativ till att äga bil. Och att erbjuda dem som inte har tillgång till bil möjlighet till bilburen mobilitet, såväl boende som besökare.

En månad före jul startade Strömstadsbyggen en elbilspool för hyresgäster, invånare och besökare. Poolen har i nuläget två elbilar, varav en personbil och en skåpbil. Den nyttjas nu av hyresgästerna, externa användare och Strömstadsbyggens egen personal som använder bilarna för tjänsteresor.

– Vi hade väl en förhoppning om att direkt få många användare. Så har det inte riktigt blivit, men det är nog inte så konstigt. Vi inser att det krävs tålamod och resurser för att nå ut, skapa förståelse och minska de trösklar som finns hos användarna.

Förändring tar tid

Just att få människor att ta sig över tröskeln ser Henrik Lysén som huvudutmaningen.

– Det tar tid att få människor att ändra sina beteenden och se möjligheter i det nya. Men jag tror att det är ett måste. Att alla ska ha egna bilar som mest står stilla är inte hållbart, vare sig ekonomiskt eller klimatmässigt.

I ambitionen att driva denna förändring kommer Strömstadsbyggen under våren att följa upp projektet och bjuda in boende och andra till dialog.

– Vi bollar idén om att skapa en fokusgrupp/testgrupp som kan bli regelbundna och förhoppningsvis nöjda användare. Dessa skulle sedan kunna vara ambassadörer för tjänsterna.

Nästa steg blir att se över hur man kan utveckla elbilspoolen, men också hur utbudet kan breddas. Det finns tankar om att erbjuda cyklar och lådcyklar.

Ökat intresse för mobilitet i kommunen

Henrik Lysén beskriver pilotprojektet som en kunskapsresa.

– Vi har fått upp ögonen för alternativa lösningar kring parkeringsfrågor och mobilitet. Vi har även fångat intresset hos andra delar av kommunkoncernen för mobilitetsfrågor och hoppas att vårt engagemang smittar av sig.

– I Strömstad har vi kanske inte för få parkeringsplatser som de flesta tror, utan för många som nyttjas på fel sätt, avslutar Henrik Lysén.

Kort om Strömstadsbyggen

  • 1 604 lägenheter
  • 1 356 parkeringsplatser:
    • 714 utomhus
    • 160 med motorvärmaruttag
    • 482 i garage