Allmännyttan har blivit duktigare på att tydliggöra intäkter och utgifter kopplat till bland annat parkering. För att förstå vilka förutsättningar varje bostadsföretag har och vilka möjligheter som finns för att möta den nya mobiliteten har vi tagit fram ett enkelt verktyg.

Räkna ut bolagets framtida mobilitet

Att använda Mobilitetskalkylatorn är busenkelt. Mata in antalet p-platser och avgifterna för dem samt antalet lägenheter fördelade på storlek. Klart! Diagram och siffror ploppar ut och du kan direkt ladda ned en individuell rapport. Rapporten ger såväl en bild av bolagets nuvarande erbjudande som förslag på en klimatsmart framtida lösning med fossilfri, delad mobilitet.

Testa Mobilitetskalkylatorn här!

Känner du inte till era siffror kring parkeringsplatser och lägenheter kan du i Mobilitetskalkylatorn använda dig av siffrorna för ett medelbolag i allmännyttan för att skapa dig en uppfattning:

  • Parkeringsplatser: 400, 250, 250, 200, 200
  • Priser p-plats: 160, 200, 280, 300, 550
  • Lägenheter: 300, 400, 400, 300, 300

Spara både pengar och CO2-utsläpp

Genom att ställa om och utöka dagens lösning som i stort sett enbart bygger på p-plats åt egenägd bil kan stora vinster göras. För bolagets ekonomi men framför allt för miljön och den enskilde hyresgästens möjligheter att kunna transportera sig själv och varor till och från bostaden. Att dela på mobilitet är rättvist, klimatsmart och smart i största allmänhet.