Inrapportering av klimat- och energistatistik är dock komplext och metoder och avgränsningar kan skilja sig åt för olika inrapporteringssystem.

– Vi har fått många frågor avseende inrapporteringen över åren, framför allt när en ny kontaktperson ska rapportera in, säger Frida Hansson, projektledare på Sveriges Allmännytta.

Filmerna beskriver på ett pedagogiskt sätt enkätens olika avsnitt – de finns på Sveriges Allmännyttas hemsida och är uppdelade efter enkätens olika delar.

– Vi hoppas att ni kommer att ha nytta av filmerna och att det blir lättare att fylla i enkäten, säger Frida Hansson.

De företag som fyller i enkäten inom två veckor kommer att få en preliminär företagsspecifik energi- och klimatrapport i slutet på januari. I rapporten kan ni läsa om företagets utveckling inom energi, klimat och resursanvändning.