Filmserien om Klimatinitiativets företagsspecifika energi- och klimatrapport består av sex delar.

  • Inrapportering Allmännyttans Klimatinitiativ – så fungerar det
  • Ytor och vatten
  • El
  • Köpt fjärrvärme
  • Bränsle och drivmedel
  • Tjänsteresor och klimatsmart boende

Vi hoppas att dessa avsnitt ska hjälpa er att bättre förstå hur enkäten ska fyllas i.

Har du frågor du välkommen att kontakta oss på klimatinitiativet@sverigesallmannytta.se

Del 1: Inrapportering Allmännyttans Klimatinitiativ – så fungerar det!

Del 2: Ytor och vatten

Del 3: El

Del 4: Köpt fjärrvärme

Del 5: Bränsle och drivmedel

Del 6: Tjänsteresor och klimatsmart boende