Filmserien om Klimatinitiativets företagsspecifika energi- och klimatrapport består av sex delar.

  • Inrapportering Allmännyttans Klimatinitiativ – så fungerar det
  • Ytor och vatten
  • El
  • Köpt fjärrvärme
  • Bränsle och drivmedel
  • Tjänsteresor och klimatsmart boende

Vi hoppas att dessa avsnitt ska hjälpa er att bättre förstå hur enkäten ska fyllas i.

Se även detaljerad vägledning längst ner på sidan under länkar och dokument.

Har du frågor du välkommen att kontakta oss på klimatinitiativet@sverigesallmannytta.se

Del 1: Inrapportering Allmännyttans Klimatinitiativ – så fungerar det!

Del 2: Ytor och vatten

Del 3: El

Del 4: Köpt fjärrvärme

Del 5: Bränsle och drivmedel

Del 6: Tjänsteresor och klimatsmart boende