Placeholder

Allmännyttans hyresgäster ger upphov till klimatpåverkan på olika sätt genom sin livsstil. Hur resorna görs, vad man äter och konsumerar hör till sådant som bidrar till klimatpåverkan.

Som bostadsföretag finns mycket att göra för att underlätta för de boende att kunna minska sin klimatpåverkan. Några sätt att minska klimatpåverkan från boendes resor och transporter är till exempel att erbjuda tillgång till bilpool eller eldrivna lådcyklar och arbeta för bra kollektivtrafik, allt för att minska beroendet av egen bil.

Att erbjuda olika typer av delningstjänster och underlätta för källsortering är andra sätt för bostadsföretagen att bidra till minskad klimatpåverkan från boendet.

Ambitionen i Klimatinitiativet är att utveckla arbetssätt, affärsmodeller och metoder tillsammans med deltagarna inom detta fokusområde.

Eftersom det här är hyresgästerna och deras aktiviteter som är i fokus har Sveriges Allmännytta inlett ett samarbete med Hyresgästföreningen inom detta område.

Enkät om fokusområdet

Många bostadsföretag har visat intresse för att ta del av goda exempel och lärdomar för att få inspiration till sitt eget arbete med att uppnå ett klimatsmart boende. I oktober genomfördes en enkätundersökning bland medlemsföretagen om hur man arbetar med klimatsmart boende. Enkäten är ett första steg för att kartlägga hur det ser ut runt om i landet. Längst ner på sidan kan ni ladda ner en sammanfattning av resultatet. Här finns även en pdf med alla enkätsvar som du som är inloggad kan ta del av.

Goda exempel inom klimatsmart boende

Här har vi samlat goda exempel på hur allmännyttiga bostadsföretag runt om i landet arbetar med klimatsmart boende. Hör gärna av dig om du på ditt bostadsföretag har tips på vad man kan göra.