Arbetsmaskiner:

 • Vilka arbetsmaskiner har ni där ni redan nu kan byta till fossilfritt drivmedel?
  Byt ut bensin och diesel i maskiner mot fossilfria drivmedel som biodiesel/HVO alternativt byt till batteridrivna maskiner.

Bilar:

 • Egenägda och leasade bilar:
  • Kan några redan nu tankas med fossilfria bränslen?
  • Kolla serviceavtal och garantier om ni redan nu kan byta drivmedel.
 • Dags att införskaffa nya bilar?
  • Hur många bilar behöver ni?
  • Kan vissa områden tjänas av lådcyklar eller elcyklar?
  • Gör en underökning lokalt om vilka lokala drivmedel som finns.
  • Ta kontakt med den fordonsfirma/billeasing-firma ni använder för inköp av bilar till verksamheten eller fordonsparker och se om ni kan köpa in fossilfria miljöbilar.
 • Kan ni leasa tank för biodrivmedel från drivmedelsleverantör om lokal tillgång ej finns?
 • Vad blir kostnaden för inköp av de nya bränslena/ nya fordon?
  • Vid beräkning av iköp av elbilar glöm inte att ta med den minskade utgiften för service och lägre försökrignskostnader.
 • Hur mycket kan ni minska koldioxidutsläppen?
 • Finns det andra hinder inom verksamheten som kan försvåra processen?
  • Identifiera och adressera!
 • Man kan ta sig an “Tjänstebilsutmaningen” via Fossilfritt Sverige Det ger trovärdighet och ett tydligt åtagande och mål!

Läs om hur Eidar gick tillväga för att bli fossilfria.