Huvuddelen av de växthusgaser som släpps ut från transportsektorn kommer från vägtrafiken. Enligt Sveriges klimatmål ska utsläppen minska med minst 70 procent till 2030 jämfört med 2010. För att nå dessa mål behöver utsläppen minska med cirka en miljon ton per år.

Bostadsföretag och fastighetsägare kan med relativt enkla medel bidra till klimatomställningen på transportområdet genom att ställa krav på leverantörers transporter vid upphandlingar. Detta är ofta både kostnadseffektivt samtidigt som det ger stor klimatnytta. Men hur gör man?

Vägledningen bygger på erfarenheter från HBV, Hyresbostäder Norrköping, Hyresbostäder Falköping, Laxåhem, Kopparstaden, Vätterhem och Uppsalahem. Rapporten beskriver hur både små och stora allmännyttiga företag genom olika metoder kan arbeta med att minska klimatpåverkan hos sina leverantörer.

Vägledningen och bilagorna är tillgängliga för dig som inloggad medlem.