Placeholder

Tävla om de bästa Klimatinitiativen!

Snart drar vi i gång tävlingen om de bästa klimatinitiativen inom allmännyttan! Har ni gjort något för att bidra till en mer klimatsmart utveckling? Ett projekt ni är stolta över och tycker förtjänar att uppmärksammas? Anmäl er då till tävlingen i augusti!

Ansökan öppnar 22 augusti

Hösten 2018 startade Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent.

Om tävlingen

Tävlingen fokuserar på följande områden; energieffektivisering, fossilfrihet, effekttoppar, förnybar energi, klimatkrav på leverantörer, klimatsmart boende och klimatanpassning. Projekten ska alltså beröra ett eller flera om dessa områden och man tävlar sedan i två olika storleksgrupper.

Tips!
I denna tävling definierar vi projekt något avgränsat och konkret. Har bolaget ett bra genomgående hållbarhetsarbete – försök att välja ut några konkreta delar av hållbarhetsarbetet i projektansökan. Har ni flera goda projekt – skicka in fler ansökningar!

Två tävlingskategorier:

  1. Små och medelstora medlemsföretag (0 – 1999 lgh)
  2. Stora medlemsföretag (> 2000 lgh)

Vilka kan delta i tävlingen?

Tävlingen vänder sig till alla bostadsbolag som antagit Klimatinitiativet och vill dela med sig av sina erfarenheter.

Läs mer om föregående års vinnare här!

Så går tävlingen till:

Det framgångsrika projektet eller arbetssättet ska vara pågående eller avslutat någon gång mellan 2023 – 2024.

Tävlingsansökan är öppen mellan den 22 aug – 23 september 2024 klockan 24.00. (Se nedan vad som ska ingå i inlämnat material.)

Bidragen mejlas till klimatinitiativet@sverigesallmannytta.se

Ett företag koras som vinnare i varje storleksgrupp. Priserna kommer att delas ut på den årliga Klimat- & Energikicken som i år hålls i Halmstad 13–14 november.

Så bedöms bidragen:

Bidragen kommer att bedömas av både en intern och en extern jury. Den interna juryn består av Klimatinitiativets arbetsgrupp med experter från Sveriges allmännytta inom energi, klimat, miljö och förvaltning. Den externa juryn bestående av experter inom dessa områden likväl:

  • Tove Malmqvist, seniorforskare och docent på avdelningen för hållbarhet, utvärdering och styrning, SEED, KTH
  • Ulla Janson, universitetslektor LTH, forskar kring hållbar byggindustri, med fokus på energianvändning, livcykelanalyser, avfallsgenerering och cirkularitet
  • Jörgen Ågren, hållbarhetsstrateg HBV
  • Emmy Lennevald-Calli, miljöstrateg Hyresgästföreningen
  • Björn Bergstrand, hållbarhetschef Kommuninvest

Bedömning – vad vi tittar lite extra på!

  • Resultat – Projektets eller arbetets verifierade och/eller kvantifierade resultat. Vi lägger särskild vikt vid hur arbetet bidrar till Klimatinitiativets övergripande mål.
  • Inspirerande – Är projektet eller arbetet en god förebild och kan inspirera andra i klimatarbetet? Vi premierar projekt som är möjliga att implementera bland fler medlemmar.
  • Innovativt – Är projektet eller arbetet nytänkande? Genom kreativa lösningar och nytänkande kommer vi framåt i vårt klimat-och energiarbete, det tycker vi måste uppmärksammas!

Vad ska lämnas in?

Blankett för anmälan av tävlingsbidrag finns längst ned bland länkarna från och med den 28 augusti.

I blanketten hittar ni instruktioner och inspiration för anmälan. Fyll i den och skicka därefter in hela blanketten. Vill ni skicka i flera bidrag fyller ni i den fler gånger. Bifoga gärna bilder.

Så delar vi kunskapen:

Sveriges Allmännytta kommer att sprida information om de bästa klimatinitiativen i sina olika mediekanaler.

Frågor?

Frågor som uppstår under tävlingsperioden mejlas till klimatinitiativet@sverigesallmannytta.se

Lycka till!

Vi ser fram emot er medverkan!