Engagera personalen

 • Anordna utbildningsdagar om klimatarbetet så de anställda får en introduktion till hur ni arbetar för att nå målen. Glöm inte bort när det kommer nyanställda.
 • En bra start kan vara att alla anställda deltar på det kostnadsfria webinariet Klimatinitiativet – så funkar det!
 • Kommunicera till medarbetarna om vilka fördelar ett byte från fossildrivna maskiner till miljövänligare varianter kan ge, till exempel tystare arbetsmiljö och mindre partiklar att andas in. Läs gärna hur vinnaren i Året bästa Klimatinitiativ: Västerviks Bostads AB arbetar med att involvera personalen. Kloka tankar från medarbetarna gav bränsle framåt
 • Många företag har gått med i Allmännyttans klimatinitiativ och antagit ambitiösa mål. Det kan vara svårt att komma igång med arbetet i praktiken och hur just ditt företag ska ta sig an utmaningen. Alla medarbetare i företaget kan bidra och vi har samlat några tips i en handledning för hur man kommer igång med Klimatinitiativet. Ladda ner den längst ner på sidan.

Samverka med andra bostadsföretag

För att sprida den kunskap som finns mellan medlemmar är det en god idé att:

 • Dela framgångsstrategier inom omställningen till fossilfritt med andra medlemsbolag
 • Dela erfarenheter av framgångsrika upphandlingsunderlag (och mindre framgångsrika)
 • Samverka mellan olika aktörer (fastighetsbolag, energibolag, leverantörer)
 • Skapa nätverksträffar/workshops för inspiration mellan medlemmar (Ladda gärna ner handledning längst ner på sidan)
 • Undersöka om andra företag har liknande utmaningar och tips på lösningar
  • Ta reda på vilka kompetenser som finns inom respektive bolag samt dela på extern kompetens
  • Genomför gemensamma upphandlingar
  • Skapa en handlingsplan för omställningen inom olika områden + tidsplaner
  • Utforma en sammanfattning om vem inom bolagen som ansvarar för att göra vad