Hur definieras begreppet fossilfri och vad innebär det?

För att räknas som fossilfri ska bostadsföretaget vara fossilfritt inom följande områden:

  • Bränslen i egna pannor
  • Drivmedel i egna och leasade bilar samt arbetsmaskiner
  • Köpt energi, dvs el och fjärrvärme.

Det här följer Greenhouse Gas Protocol och klimatbokslut. Därutöver har ett bostadsbolag stor klimatpåverkan inom till exempel nyproduktion och renovering, inköp av varor och tjänster samt boendes mobilitet och el. Dessa områden adresseras inom de tre frivilliga fokusområdena men räknas inte in i målet En fossilfri allmännytta 2030.

Hur och var ska man börja?

Det är viktigt med ett systematiskt arbetssätt och att involvera hela personalen i arbetet:

  • Gör en inventering av vilka drivmedel ni använder till fordon och arbetsmaskiner.
  • Se över företagets bränslen i egna pannor – har ni oljepannor kvar?
  • Kontakta ert fjärrvärmeföretag.
  • Skapa intresse hos personalen.
  • Samverka med andra bostadsföretag.

Vi har samlat information och tips under olika rubriker, där ni kan läsa mer inom varje område.

Steg för steg mot fossilfrihet

Engagera personalen och samverka med andra bostadsföretag

Genom att skapa intresse och förståelse för klimatfrågorna hos hela personalen, blir det lättare att skapa förändrat beteende. Det är även en god idé att samverka med andra bostadsföretag – tillsammans blir vi mer framgångsrika.

Drivmedel till arbetsmaskiner och bilar

Målet är att minska mängden inköp av fossila drivmedel, till exempel genom att ersätta fossilbilar med andra fordon eller fossilfritt drivmedel i bilarna. Rapportera mängderna årligen i rapporteringsverktyget till Klimatinitiativet så kommer ni kunna se er utveckling!

Bränsle i egna pannor

För att minska koldioxidutsläppen kan man byta ut bränslet i oljeeldade pannor i bolagets egna anläggningar, till förnybara bränslen. Det finns flera olika alternativ.

Definitioner fossilfritt

Här kan du läsa hur vi definierar begreppen fossilfritt och fossilfria drivmedel.

Goda exempel från medlemsbolagen

Kloka tankar från medarbetarna gav bränsle framåt

Västerviks Bostads AB, vinnare i tävlingen Allmännyttans bästa klimatinitiativ, kategori Fossilfri, är djärva och ivriga. Målet att nå fossilfriheten har nu flyttats fram från 2030 till 2025. Lösningen för att komma åt de fem sista procenten fossilt bränsle kom från en av bolagets fastighetsskötare.

Destination: fossilfriheten

Förra året blev Eidar i Trollhättan som första allmännyttiga bostadsbolag helt fossilfritt. Här berättar de hur de gick till väga och ger råd längs vägen – för att peppa fler att göra sin resa till fossilfriheten.

”Vi har valt ett rättvist system”

Östersundshem blev fossilfria redan 2015 sedan de fasat ut all eldningsolja och bytt ut hela bilparken till elbilar. Året därpå gjorde de en bred inventering inom hela beståndet för att kunna stå redo med laddplatser och möta hyresgästernas behov. De har extern förvaltning av sitt parkeringsbestånd och även anlitat en laddoperatör som har helhetsansvar.