Den här utbildningen är uppdelad i fem olika avsnitt. Dels finns en grundläggande del som handlar om klimat och ekologisk hållbarhet, dels finns en del med tips på hur man som hyresgäst kan leva mer hållbart. Fokus ligger på att spara energi och vatten, sortera avfall och resa klimatsmart.

Länk till hållbarhetsutbildning för hyresgäster

Innehåll:

Ekologisk hållbarhet

 • Vad är ekologisk hållbarhet?
 • Miljömål
 • Vi kan bromsa den globala uppvärmningen
 • Väder och klimat
 • Klimatförändringar
 • Effekter av klimatförändringar
 • Har du koll på klimatet?

Ett grönare boende

 • Klimatsmart boende
 • Ekosystemtjänster – allt som naturen ger oss gratis
 • Ett grönare boende

Från avfall till resurs

 • Avfallstrappan
 • Hur mycket slänger vi egentligen?
 • Sortera bättre – återvinn och återbruka mer
 • Delningstjänster – en del i att minska avfall
 • Hållbarhetsquiz

Spara energi och res klimatsmart

 • Använd energi och vatten klimatsmart
 • En behaglig innemiljö
 • Hur ser dina resvanor ut?