Definition fossilfri energi

Den energi som härstammar från fossilfria energikällor och som därmed inte framställts genom förbränning av kol, olja eller naturgas. Fossilfria energikällor inkluderar energi som genereras från vattenkraft, vindkraft, solkraft, kärnkraft, biobränslen, avfall, spillvärme och torv.

Definition fossilfria drivmedel

El (från fossilfria energikällor), vätgas (producerad med fossilfri el), E85 (etanol), fordonsgas (varav merparten är biogas), FAME (baserad på rapsolja) och HVO, (biodiesel baserat på vegetabiliska oljor, tallolja från skogsindustrin eller från animaliska fetter från slaktavfall.)