Definition fossilfritt

Definitionen av fossilfritt kan förklaras som den energi som kommer från fossilfria energikällor och som därmed inte framställts genom kol, olja eller gas. Fossilfria energikällor inkluderar energi som genereras från vattenkraft, vindkraft, solkraft samt från energi som genereras utifrån biomassa. Dessa energikällor kommer från naturresurser som är oändliga.

Definition fossilfria drivmedel

Det finns flera olika bränslen som räknas som fossilfria. Det är främst el, vätgas, ED95 (etanolbränsle), biogas, FAME (som baseras på rapsolja) och HVO, (en form av biodiesel baserat på vegetabiliska oljor, talloljor från skogsindustrin eller från animaliska fetter från slaktavfall.)