Placeholder

Bygg- och fastighetssektorn står för 20 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser och bostadsföretagens hållbarhetsarbete spelar stor roll för om vi ska uppnå miljömålen. Men för att lyckas minska miljöpåverkan och få ett grönare boende behöver alla medverka – både medarbetare och hyresgäster.

Därför har Sveriges Allmännytta tillsammans med Hyresgästföreningen tagit fram två digitala utbildningar som på ett lättsamt och pedagogiskt sätt berättar om ekologisk hållbarhet, hur man sparar energi, klimatsmarta transporter och hur avfall kan bli en resurs.

Utbildning för anställda i bostadsföretag

Den här utbildningen är uppdelad i fem olika avsnitt. Vi börjar med att gå igenom grunderna i vad ekologisk hållbarhet innebär, vilka problem som finns och varför de har uppstått.

I utbildningens andra delar tittar vi närmare på hur bostadsföretagen påverkar miljön och vilka lösningar som finns för att vi tillsammans ska kunna bidra till ett grönare samhälle.

Du får lösa olika uppgifter, reflektera och svara på frågor om hur ditt bostadsföretag arbetar med ekologisk hållbarhet. I slutet av utbildningen får du en sammanställning av dina svar och tips på vad ni kan göra för att förbättra ert arbete ännu mer.

Utbildning för hyresgäster

För att lyckas med hållbarhetsarbetet behöver även hyresgästerna medverka – därför erbjuder vi denna digitala utbildning som vänder sig direkt till den som hyr en bostad, men som såklart kan göras av vem som helst som vill bli mer klimatsmart.

Även den här utbildningen är uppdelad i fem olika avsnitt. Dels finns en grundläggande del som handlar om klimat och ekologisk hållbarhet, dels finns en del med tips på hur man som hyresgäst kan leva mer hållbart. Fokus ligger på att spara energi och vatten, sortera avfall och resa klimatsmart.

Hur ska man använda utbildningarna?

Använd utbildningen som ett diskussionsunderlag – och knyt an till hur ni arbetar med ekologisk hållbarhet i ert företag. Vad har ni för egna miljö- och klimatmål? Vilka är era prioriterade miljöfrågor? Finns det behov av fördjupad utbildning hos medarbetarna?

Om ni tänker erbjuda era hyresgäster den specifika utbildningen för hyresgäster – låt medarbetarna se den först. Utbildningen ska väcka intresse hos hyresgästerna – men den visar inte hur ni arbetar i ert företag. Förbered er på frågor som kan komma från hyresgästerna och komplettera med hyresgästinformation som ni har i ert företag.

För utbildningen som riktar sig till hyresgäster kan ni använda nedan länk som går direkt till utbildningssidan och lägga upp den på exempelvis er hemsida, eller sprida på annat sätt till era hyresgäster. Längst ner finns bilder som ni kan ladda ner och använda när ni berättar om utbildningarna.

Länk till hållbarhetsutbildning för hyresgäster

Läs mer om innehållet i utbildningarna

För anställda: Ett grönt och hållbart bostadsföretag

Vi är alla en viktig del i arbetet mot ett mer hållbart samhälle och i den här utbildningen kan du som arbetar på ett bostadsföretag se hur det faktiskt gör skillnad!

För hyresgäster: Ett grönt och klimatsmart boende

Hyresrätten är inte bara en bostad som hyrs ut, den kan vara grunden för en ekologiskt hållbar livsstil. Ett boende där hyresgästen kan minska sitt privata ägande av prylar, leva och transportera sig mer klimatsmart.