• Från oljepanna till fjärrvärme: 
  • Kartlägg vilka fastigheter som är oljeuppvärmda och undersök tillsammans med ditt fjärrvärmeföretag om några går att koppla till fjärrvärme. 
  • Detta kan ge lägre driftkostnader och därmed ökat värde för fastigheten.  Möjligheten att gå över till fjärrvärme beror på nätet. 
 • Om det inte går att byta till fjärrvärme:
  • Undersök om ni kan byta till bioolja. 
  • Vid oljeeldade pannor i gott skick, byt ut oljebrännaren till en brännare för pellets (låg investeringskostnad, dock lägre verkningsgrad) – annars byt ut pannan till ny pelletspanna.
  • För installation av pelletspanna: kontakta skorstensfejarmästare + kommunen innan installation för eventuell bygganmälan. 
  • Har du ej kontakt med lokal leverantör, finns det hemsidor med tips på sådana (till exempel www.energiportalen.se). 

Via Klimatklivet kan man söka investeringsbidrag för att fasa ut oljepannor:

Nästa ansökningsperiod är 3 – 18 maj. Här finns mer information om investeringsstöd från Naturvårdsverket.