Sveriges Allmännytta åtar sig att:

Driva Allmännyttans Klimatinitiativ 2022 till 2024, med målsättningarna inom initiativet till 2030 och tillhandahålla en plattform för erfarenhetsutbyte och kunskapshöjning kring klimatsmart boende i hyresrätt och därmed resurssätta fokusområdet Klimatsmart Boende.

Hyresgästföreningen åtar sig att:

 • Delfinansiera Klimatinitiativet
 • Initiera, delta i och förvalta gemensamma utvecklingsprojekt inom fokusområdet Klimatsmart Boende
 • Implementera klimatfrågor i sin organisation utifrån ”Klimat och boende” och ”Handlingsplan för miljön” samt gemensamma resultat från Klimatinitiativet
 • Kommunicera Klimatinitiativets samlade kunskap och resultat till sina medlemmar och förtroendevalda lokalt

Gemensamma åtaganden

 • Om möjligt delta vid respektive parts aktiviteter med anknytning till Klimatinitiativet, till exempel konferenser, utbildningar, workshops och möten.
 • Driva påverkan i lagstiftningsfrågor för minskad klimatpåverkan där samsyn nås

Identifierade områden för samverkan under perioden 2022-2024:

 • Mobilitetserbjudande istället för parkeringserbjudande
 • Hyresgästföreningens medarbetare erhåller kompetenshöjning inom framtidens mobilitet. Detta innebär i sin tur att Hyresgästföreningen kan ha dialogen med sina medlemmar.
 • Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen sprider kunskap och möjligheter från Mobilitetsprojektet (Energimyndigheten projektnr 48167-1) och modellen att gå från parkeringserbjudande till mobilitetserbjudande.
 • Hyressättningssystem som styr mot minskad klimatpåverkan och cirkulär ekonomi
 • Tillsammans utforska förutsättningar för klimatsmarta och cirkulära renoveringar och återbrukslösningar av lägenheter och byggnader
 • Tillsammans kommunicera kring boendes beteendeförändringar för att minska klimatpåverkan från boendet.
 • Exempel avfallshantering, energibesparande beteenden, att nyttja gemensamma funktioner, t.ex. gemensam tvättstuga och tjänster för delning.